Регистрация и дерегистрация на лицензи

Уважаеми Клиенти,

С цел да Ви улесним - предоставяме инструкции, с чиято помощ самостоятелно можете да делицинзирате своя лиценз, както и да регистрирате нов активационен ключ.

Инструкция за Регистрация/Дерегистрация на SelMatic ERP

Инструкция за Регистрация/Дерегистрация на SelMaticPlus

Инструкция за Регистрация/Дерегистрация на InfoLabelPrint (печат на етикети)

Как самостоятелно да инсталирате Firebird

Инструкция за инсталация на Firebird 2.5.

Инструкция за инсталация на Firebird 2.1.

Инструкция за инсталация на Firebird 1.5.