Заявка за поддръжка


captcha
Регистрирайте заявката по телефона
0894441296
Пишете ни
e-mail: help@selmatic.com

Администратор на лични даннни:

Селматик ЕООД, ЕИК: 115893423, седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" №176, ТЦ Деком

Служител по защита на данните:

За връзка със служител по защита на данните e-mail: gdpr@selmatic.com

Начин, цел и основание на обработването:

Предоставената от Вас контактна информация: име, телефон и e-mail се записва към задачата в нашата система за управление на задачи и ще се използва с цел служител на отдел "Поддръжка" да се свърже с Вас, за да предостави необходимите услуги по поддръжка.

Данните се обработват на едно или повече от следните основания:

  • Вашето съгласие, което изрично изразявате като поставите отметка в настоящия формуляр за заявка за поддръжка
  • Сключен договор за поддръжка между Селматик ЕООД и фирмата, чийто служител сте
  • Заявка за ползване на услуги по поддръжка "на инцидент"

Получател на данните:

Получател на данните е Селматик ЕООД.

Данните няма да бъдат предоставяни под каквато и да е форма на трети страни.

Данните няма да бъдат използвани за директен маркетинг.

Попълнените формуляри за заявка за поддръжка се съхраняват на хостинг услуга, предоставена от СуперХостинг.БГ, подсигурена със SSL сертификат.

Срок на съхранение:

За да предоставяме качествени услуга по поддръжка понякога ни е необходимо да правим справки за извършеното по стари задачи, ето защо съхраняваме задачите, съответно съдържащите се в тях лични данни, до 5 (пет) години. 

Права на субекта на данни:

Право на достъп - по всяко време можете да изискате информация за това как се съхраняват и използват Вашите данни

Право на изтриване - можете да поискате заличаване на Вашите данни

Право да подадете жалба до надзорния орган - Комисия за защита на данните

Подаване на искания

Исканията си субектите на данни могат да подават до Селматик ЕООД като пишат в свободен текст до e-mail: gdpr@selmatic.com и/или до посочения по-горе адрес на администратора или чрез попълване на Форма за искания на субектите на данни