Заявете безплатна презентация


captcha
Регистрирайте заявката по телефона
0894441296
Пишете ни
e-mail: sales@selmatic.com
Администратор на лични даннни:

Селматик ЕООД, ЕИК: 115893423, седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" №176, ТЦ Деком

Служител по защита на данните:

За връзка със служител по защита на данните e-mail: gdpr@selmatic.com

Начин, цел и основание на обработването:

Предоставените от Вас данни в настоящия формуляр за заявка на безплатна презентация ще се използват за връзка с вас по повод на заявената презентация.

В случай, че проявите интерес към организиране на презентационна среща - данните ще бъдат въведени в нашия CRM модул - софтуер за управление на отношенията с клиенти и потенциални клиенти. 

Данните се обработват на основание Вашето съгласие, което изрично изразявате като поставите отметка в настоящия формуляр за заявка за поддръжка.

Получател на данните:

Получател на данните е Селматик ЕООД.

Данните няма да бъдат предоставяни под каквато и да е форма на трети страни.

Данните няма да бъдат използвани за директен маркетинг.

Попълнените формуляри за заявка за поддръжка се съхраняват на хостинг услуга, предоставена от СуперХостинг.БГ, подсигурена със SSL сертификат.

Срок на съхранение:

Ако от потенциално проявяващ интерес се превърнете в наш клиент - данните ще бъдат съхранявани до тогава, до като ползвате предоставяните от нас софтуерни продукти и услуги.

Ако не сте наш клиент - личните Ви данни ще бъдат изтрити след изтичане на шест месечен срок от датата на попълване на формуляра за заявяване на безплатна презентация. 

Права на субекта на данни:

Право на достъп - по всяко време можете да изискате информация за това как се съхраняват и използват Вашите данни

Право на изтриване - можете да поискате заличаване на Вашите данни

Право да подадете жалба до надзорния орган - Комисия за защита на данните

Подаване на искания

Исканията си субектите на данни могат да подават до Селматик ЕООД като пишат в свободен текст до e-mail: gdpr@selmatic.com и/или до посочения по-горе адрес на администратора или чрез попълване на Форма за искания на субектите на данни