Технически изисквания

Насоки при определяне на параметрите на сървъра

На сървъра на SelMatic ERP се намира най-важния компонент на системата - базата данни. SelMatic ERP използва Firebird SQL server (www.firebirdsql.org). Firebird и неговата специфична задача определят почти всички изисквания към сървъра. SelMatic ERP няма други съществени сървърни компоненти - всичко важно и тежко (като ресурси) се върши от Firebird.

Изискванията към сървъра варират в широки граници, в зависимост от броя потребители, които едновременно ще го използват и от броя документи, които ще се обработват за единица време. От значение е и дали сървърът е главен или допълнителен (например само за справки).

Интересно е да се отбележи, че не е задължително Вашата фирма да има нужда от сървър, за да използва SelMatic ERP. Ако например вашата фирма генерира 200-300 документа месечно (което само по себе си никак не е малко за много видове дейности) и системата се ползва от 2-3 потребителя, Вие можете да ползвате за сървър дори стандартна работна станция - desktop компютър.

Насоките дадени по-долу се отнасят преди всичко за фирми, които осъзнават, че надеждното съхранение на данните е важен приоритет.

При по-съществен документооборот и при голям брой потребители не е удачно да нямате отделен сървър, специално предназначен за SelMatic ERP.

Надеждност

Най-същественото изискване е сървърът да е надежден - тоест да работи максимално дълго, без прекъсвания, както и да може бързо да бъде възстановен, в случай, че някой компонент откаже.

Практиката показва, че компонентът, който най-много се износва и чиято повреда е най-фатална е хард диска. Ето защо е задължително хард дисковете да са в огледални двойки по два, в RAID масив за сигурност. Допълнително, хард дисковете се препоръчва да се сменят на всеки две години независимо от състоянието им. Управлението на бизнеса се осъществява на базата на информация, която се съхранява в хард диск и която със сигурност струва много повече от него!

Бързина

Обикновено информацията е много, а голямото количество информация води до второто по важност изискване - сървъра трябва да е бърз.

За бързината на сървъра най-голямо значение има скоростта на четене и писане на диска (И на четене И на писане!).

Следващият важен компонент е честотата (скоростта) на процесора. Броят ядра и/или физическият брой процесори няма особено голямо значение в повечето случаи.

Обемът памет не е особено важен, препоръчва се 16 GB като добър оптимум, в редки случаи, при големи бази данни (и/или ако сървърът се използва и за други цели), би могло да има смисъл да е повече.

Поради факта, че скоростта е от съществено значение е важно да се отбележи, че един от факторите, които драстично намаляват скоростта на един сървър на база данни е виртуализацията. Виртуалните машини използват споделени ресурси (процесор и диск), което е пагубно за производителността на базата данни. Заделянето на дискове само за дадена виртуална машина обезсмисля идеята за виртуализация.

Сървърът на база данни на Firebird трябва да бъде специализиран сървър и да отговаря само за услугата на базата данни Firebird, за да се осигури максимална производителност. Виртуалните сървъри губят между 20% и 80% от скоростта си при високо натоварване на VM. Всяко предимство на VM базиран Firebird сървър ще бъде изплатено скъпо от всички служители, които чакат допълнително време за извършване и завършване на работата си.

Важен фактор за сигурността и стабилността на работата на сървъра е той да не се използва за нищо друго освен за базата данни на SelMatic ERP. Особено важно следствие от това е, че на сървъра не трябва да работят потребители на системата. След тези общи насоки по-долу можете да намерите техническите изисквания за сървър на SelMatic ERP.

Горещо препоръчваме да се посъветвате с нашите ИТ специалисти, които ще ви насочат към най-подходящия за вас хардуер, с оглед спецификата на Вашия проект по внедряване на SelMatic ERP.

Операционна система

Операционната система трябва да е минимум Windows 10 Professional 64 bit. При повече от 20 потребителя или повече от един физически процесор лицензионната политика на Microsoft изисква Pro версиите на Windows 10 (до два физически процесора) или сървърна версия на операционната система Windows Server 2016, Windows Server 2019.

Изпълнимите файлове на SelMatic ERP се разполагат в споделена папка на сървъра и се зареждат от там от работните станции. Така се гарантира, че при актуализация на системата всички работни станции ще работят с актуалната версия на системата.

Firebird работи без проблеми и на Linux, но от това няма много смисъл защото:

 • Няма никаква разлика в бързодействието.
 • Няма никаква практическа разлика в надеждността.
 • Единствената полза би била спестяването на лиценз за Windows - но вижте следващия параграф.
 • За поддръжката на системата специалистите от отдел Техническа поддръжка, както и Консултантите по внедряването трябва да могат да достъпват и работят със сървъра. Качествените комерсиални инструменти за поддръжка на Firebird работят под Windows. Ядрото на SelMatic ERP също работи под Windows. За да се поддържа и настройва системата е нужна работна станция под Windows; наличието на допълнителен компютър работещ под Windows обезсмисля спестяването на лиценза за Windows за сървъра.

RAM памет

Разумното количество памет е минимум 16 гигабайта.

Твърд диск

Към днешна дата, най-бързите дискове са SSD дисковете. Разликата в тяхната производителност спрямо всички останали е изключително видима и съществена, а същевременно цената им не е висока.

Косвено, от голямо значение е ако се използва RAID контролер той да е външен (хардуерен). Вградените (софтуерни) RAID контролери използват значителен процесорен ресурс и намаляват бързодействието. Също така практиката показва, че някои SSD дискове работят с намалена производителност в RAID, затова непременно трябва да се измери фактическата скорост на диска в конкретната система - трябва да е близко до обявената от производителя; в противен случай е възможно конфигурацията на машината да е неправилна.

Обобщено възможните варианти са:

 • Бюджетен вариант: SATA 7200 в софтуерен RAID
 • SSD диск, без RAID или в софтуерен RAID
 • Най-добър вариант като съотношение цена/бързина – SSD диск с хардуерен RAID контролер с BBU (batter backup unit)

Вече (2020) морално остарял вариант: SAS дискове в RAID; SAS дисковете са много скъпи и значително по-бавни от SSD дисковете и считаме, че няма смисъл да се използват.

SSD дисковете сами по себе си се предлагат в широки граници като цена и бързодействие.

В момента (2020) има голямо разнообразие от SSD дискове, които се предлагат на пазара.

Условно SSD дискове се делят следните видове:

 • за обикновени потребители (Consumer-grade SSD);
 • за корпоративни потребители (Enterprise SSD);

Корпоративните SSD дисковете не са по-бързи от тези за обикновения потребител, но имат по-добра издръжливост, по-постоянна производителност и по-добра защита на данните.

Бързината на SSD дисковете и от двата вида зависи от използвания тип на свързване - SATA или PCI Express.

Максималната скорост на пренос на данни при SATA SSD варира от около 450 до към 600MB/s. И въпреки, че това са най-евтините SSD дискове, те са много по-бързи от SATA 7200.

PCIe SSD постигат скорости над 2500 mb/s. Цената им е по-висока, но несъществено спрямо огромната разлика в скоростта.

Важно е да се отбележи, че за цялостната работа на системата има значение както скоростта на четене, така и на писане.

От съображения за скорост:

 • Операционната система трябва да е инсталирана физически (!!) (не логически!) на хард диск различен от този за базата данни. Вида (и броя) на твърдите дискове за операционната система няма практическо значение.
 • Базата данни трябва да е поставена на физически отделен твърд диск, на който да няма нищо друго, така че 100% от бързодействието му да е отдадено на самата база.

Размера на свободното пространство на твърдия диск трябва да е минимум два пъти размера на базата данни. Свършването на свободното пространство на диска може физически да увреди базата данни и не трябва да се допуска.

128GB твърд диск е минимално препоръчителния размер за твърдия диск (дискове) за базата данни.

1 TB е препоръчителния размер за твърдия диск (дискове) за операционната система (главно, защото този размер е на оптималната цена). Този диск се използва поради големия си капацитет и за архиви на базата данни.

Процесор

За сървърна машина препоръчваме да се използва процесор Intel Xeon, предназначен за денонощна работа, с доказано бързодействие и памет с корекция на грешките.

Като алтернатива, практиката показва, че Intel i7 процесорите са изключително бързи и на по-ниска цена от Intel Xeon. За съжаление тези процесори не са предназначени за денонощна работа и сме наблюдавали отделни случаи на изгорели процесори след година и половина – две непрекъсната работа. Този период очевидно никак не е лош, но дали може да си позволите спирането на сървъра докато се подмени процесора зависи от Вашия бизнес. Използването на Intel i7 за втори (резервен) сървър и особено за сървър, който се ползва само за справки и винаги може да бъде спрян и подменен, е ценово доста ефективно (особено в комбинация с евтин SSD диск, бърз на четене, без райд) – т.е. в случаи, в които надеждността не е фактор.

Добре е изборът на подходящ процесор да се направи въз основа преценка на конкретния проект по внедряване на SelMatic ERP. Ето защо препоръчваме да се свържете с нашите ИТ специалисти, които ще ви консултират.

Други

 • Аварийно захранване (UPS) - абсолютно задължително. Аварийното захранване е изключително важно да има обратна връзка със сървъра и да може да го спре безопасно, когато батерията се изтощи. Не е важно UPS-а да е с голям капацитет - дори сървъра Ви да изкарва 5 часа на батерии, всичко останало - мрежово оборудване, работни станции - работи ли и то толкова? По-евтино е да инвестирате в генератор, ако често нямате ток за дълго време. Ако сървъра се намира на място, където тока често е некачествен е препоръчително да инвестирате в т.нар. OnLine UPS. Ако сървъра ще работи в голям град, където проблемите с тока са рядкост, напълно достатъчен е и обикновен line interactive UPS.
 • Мрежа - Firebird работи по TCP/IP мрежа. Скоростта на мрежата трябва да е минимум 100 мегабита. Не се препоръчва работа през WiFi поради възможността скоростта да е ниска при недостатъчна сила на сигнала или още по-лошо, поради възможните прекъсвания.

Работни станции

Операционна система: Windows 10 Professional 64 bit.

Процесор: минимум двуядрен Intel Pentium или AMD Athlon, препоръчително четириядрен Intel Core i3 или AMD Ryzen 3

RAM памет: минимум 4 GB, препоръчително 8 GB

Монитор: минимална разделителна способност 1280 х 800; препоръчителна разделителна способност: 1920х1280 (Full HD).

Твърд диск: минимум SATA 7200, препоръчително SATA SSD Като обща насока: SelMatic ERP е модерна съвременна система, която има нужда от модерен съвременен хардуер. Ако имате работна станция закупена преди 5 години тя вероятно е твърде стара (във всяко едно отношение) и ще бъде бавна за SelMatic ERP. Повечето машини модел след 2017 г. са достатъчно мощни.

Технически изисквания за онлайн синхронизация

 • TCP/IP базирана мрежова инфраструктура.
 • Статичен IP адрес на всеки компютър, на който се намира синхронизираща се база данни (ако няма VPN).
 • Достъп до портове 3050 и 9060 на всеки компютър, на който се намира синхронизираща се база данни от страна на компютъра, на който се намира синхронизационната услуга.
 • Достъп до порт 7030 на компютъра, на който се намира синхронизационната услуга от страна на компютрите, от които тя трябва да може да бъде управлявана.

Добри практики

Когато се използва модул "Синхронизация" горещо препоръчваме (но това не е изискване!) използването на VPN технология. Преките ползи са:

 • Лесно се осигуряват статични IP адреси, независимо от конкретно използвания към момента на осъществяване на връзката интернет доставчик. Това е особено важно за мобилни компютри или таблети, които се синхронизират от различни точки (хотел, бензиностанция, 3G мрежа през мобилен оператор)
 • Гарантира се сигурността на пренасяната информация и се осигурява защита от "подслушване"
 • Данните на фирмата не са достъпни от интернет директно, защото трафикът през на VPN-а е криптиран

Препоръчваме за VPN софтуер OpenVPN, основно поради това, че е безплатен, надежден и особено заради това, че има свойството автоматично да се свързва отново, ако пропадне интернет връзката.

Естествено VPN услуга може да се организира по много други начини.

Препоръката за автоматично свързване е важно да се реализира спазвайки следните технически инструкции:

 • При настройка на OpenVPN задължително се настройва параметър (в шорткъта на OpenVPN GUI) за автоматично свързване „--connect client.ovpn” (client.ovpn е името на самият конфигурационен клиент).
 • Ако локалният windows user е с ограничени права е необходимо да се вкара и постоянен рутинг.
 • При използването на компютър, който е постоянно свързан с интернет (т.е. стационарен компютър, а не таблет или лаптоп, които са в движение и се свързват с интернет през различни мрежи) препоръчваме инсталиране на OpenVPN, като услуга (service) на Windows.

Поддръжка

Поддръжката на продуктите от фамилията SelMatic се осъществява, чрез софтуера за отдалечен достъп TeamViewer версия 15 (или по ниска). Пълна версия може да бъде свалена от тук.

Ако не желаете да имате инсталирана пълна версия, може да ползвате TeamViewer QS 11, която можете да свалите от тук.

Моля обърнете внимание, че при липса на описания по-горе софтуер за отдалечен достъп няма да сме в състояние да Ви предоставим услуги по поддръжка.