ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

SelMatic Mobile Orders изисква следното разрешение за Android, свързано с поверителността

ТЕЛЕФОН

Приложението ползва READ_PHONE_STATE, за да достъпи уникалния номер на Андроид устройството, наречен IMEI.Този код се подава от мобилното на бекофис приложението и служи като идентификатор на потребителя.

Друга информация, която се събира със същата цел от приложението включва MAC Address на устройството.

Privacy policy

Privacy-relevant Android permissions requested by SelMatic Mobile Orders app

PHONE

The application uses READ_PHONE_STATE to access the unique Android device number called IMEI.This code is transferred from the mobile to the back-office application and serves to identify the user (as user ID).

Other information collected for the same purpose in the application includes the MAC Address of the device.