Внедряване на ERP система и пълна гама услуги от SelMatic

Консултантски услуги

Консултантски услуги

Изборът на подходяща ERP система е важна стъпка. С цел да Ви улесним максимално ние извършваме предварителен одит на Вашите бизнес процеси. Нашите консултанти внимателно анализират изложените от Вас изисквания към бъдещата система, както и задачите, които очаквате да решите с внедряването й. 

Обучение

Обучение

Обучението на служителите за начина на работа със софтуерните приложения се извършва в хода на самото внедряване на ERP системата. Предлагаме гъвкави схеми на обучение, съобразени със специфичните нужди и нивото на техническа компетентност при всеки клиент. 

Внедряване на SelMatic ERP

Внедряване на SelMatic ERP

Внедряването на бизнес софтуер включва реализацията на множество дейности: Инсталация и активация на лицензите, настройка на приложенията спрямо предварително зададените параметри, определяне на нивата за достъп на отделните типове потребители, създаване и/или импортиране на основните номенклатури, обучение.

Поддръжка

Поддръжка

На разположение на нашите клиенти е единен call център както за бизнес и техническа поддръжка на софтуерните приложения, така и за предоставяне на IT услуги. Посредством технология за отдалечен он-лайн достъп се осигурява териториално покритие на цялата страна, както и на клиенти извън България.

Имате ли въпроси?

Възползвайте се от възможността напълно безплатно да се срещнете с наш консултант, за да обсъдите предизвикателствата пред Вашия бизнес.

Открийте как можете да подобрите организацията и процесите си чрез иновативните възможности на съвременна и надеждна ERP система.
SelMatic ERP е гъвкава платформа, чрез която се изграждат индивидуални решения за всеки отделен клиент - т.е. системата изглежда и функционира различно при различните бизнес организации.

Ето защо ние не предоставяме демо версия.

Избрали сме подхода да открием какви са Вашите нужди и очаквания в среща за безплатно консултиране, след което отново безплатно, на следваща среща да Ви демонстираме интересните за Вас възможности на SelMatic ERP.
За да сме сигурни, че внедряваните от нас системи се ползват правилно изискваме задължителна абонаментна поддръжка през първата година след старта на SelMatic ERP.

След изтичане на този период - достатъчен за потребителите на софтуера да свикнат да работят с приложенията - Ви предоставяме възможност да избирате дали да останете на абонаментна поддръжка или да ползвате усулугите на нашите ИТ и бизнес специалисти при необходимост.

Уточнение: Услуги по поддръжка на клиенти на SelMatic Plus/ SUPTO SelMatic Plus се предоставят само при наличие на активен договор за поддръжка и не могат да се ползват на инцидент.
Свържете се с нас и заявете своята

Безплатна Консултация

Обадете ни се
0894 44 12 96
032 390 220
или ни пишете на
sales@selmatic.com