Софтуерни решения за търговски компании

Иновативни ERP системи, изграждани спрямо предизвикателствата и изискванията на Вашия бизнес

Търсим идеалното съвпадениеА вие?

Разработваме, внедряваме и поддържаме софтуер за управление на бизнеса от клас ERP. Но също така сме и компания, която следва принципа на постоянно подобрение чрез ползване на добри практики и утвърдени управленски методологии.

Стриктно спазваме правилата и действащата нормативна уредба.

В повече от двадесетгодишния си опит установихме, че най-голяма полза можем да предоставим на компании, които изповядват подобен на нашия мироглед и отношение към организацията на бизнеса си.

Свържете се с нас

  • Ако вярвате, че има какво да подобрите в организацията на процесите и софтуерното им обезпечаване 
  • Считате, че следването на правилата и на утвърдените  практики е начинът да развивате бизнеса си
  • Ваше конкурентно предимство е адаптивността и разчитате на  бърза и своевременна реакция от вашите доставчици

Нашите предимства

Индивидуално отношение

към клиентите, техните специфични изисквания и динамиката в собственото им развитие и растеж

Следване на добри практики

при организация и оптимизация на бизнес процесите и внедряване на ERP системи за търговци

Консултантски услуги

предварителен анализ на процесите и консултиране за възможните ползи при внедряване на ERP система

Постоянно развитие

на предлаганите решения с марка SelMatic в крак с технологичните иновации и изисквания на средата

Най-често ни препоръчват защото

Екипът на Селматик ЕООД винаги се е отзовавал в срок и точност при осъществяване на основния проект, а в последствие и по изграждане на допълнителни субпроекти.
Впечатлени сме от големия професионализъм, отзивчивост и отговорност на целия екип, участвал в проектирането на бизнес процесите и внедряването им.
Винаги получаваме бърза и адекватна помощ при възникнал технически проблем, както и своевременната реакция от b2b отдела при нужда от доработки.

Време е за печеливши решения

Не отлагайте възможността да почерпите ценни идеи за оптимизация на Вашия бизнес в разговор с нашите експерти, които ще:
  • идентифицират какво можете да подобрите с внедряване на подходящ инструмент за управление на бизнеса като SelMatic ERP
  • помогнат да откриете текущите ограничения и ще ви посъветват как най-ефективно да преодолете тесните места
  • предоставят обратна връзка за добрите практики при подобни на вашите казуси
Потърсете ни още сега - консултациите са безплатни и не ви обвързват със закупуване на наш софтуер или услуги.

Очакваме Ви - e-mail:sales@selmatic.com