Адаптивна ERP система за твоя бизнес

Търговска дейност

CRM контрагенти

Електронна търговия

WMS Управление в склада

BI бизнес анализи

Производство

Счетоводство и контрол

PIM продуктови описания

Mobile Мобилна версия

Подкрепяме Вашето конкурентно предимство

Image

Търговска дейност

CRM контрагенти

Електронна търговия

WMS Управление в склада

BI бизнес анализи

Производство

Счетоводство и контрол

PIM продуктови описания

Mobile Мобилна версия

Защо да изберете SelMatic ERP

Това което отличава SelMatic ERP от традиционните ERP системи е високото ниво на къстамизация и скалируемост.

Софтуерните решения с марка SelMatic се базират на разработената от компанията съвременна платформа за изграждане на къстъм ERP системи - с вграден език за програмиране и възможности за параметризиране, посредством които може да се настрои и адаптира към изискванията на всеки клиент. Платформата е конструирана така, че да обезпечава специфични или нововъзникнали бизнес процеси чрез въвеждането на допълнителни функционалности, без да засяга ядрото и софтуерната архитектура на системата.

Ползи

 • Получавате специализирано софтуерно решение от висок клас, проектирано за специфичните изисквания и процеси в търговските компании.
 • Осигурявате си важно конкурентно предимство с гъвкава ERP система, която отговаря на Вашите потребности, а не залагате на масово разпространени, готови решения с ограничени възможности.
 • Инвестирате в система, която расте заедно с развитието на Вашия бизнес. Софтуерните решения от фамилия SelMatic се базират на адаптивна ERP платформа с възможност за допълване на нови функционалности.
 • Работите с българска софтуерна компания и местен екип от консултанти и разработчици, които са на ваше разположение и са в състояние да реагират адекватно и бързо.

Защо да изберете SelMatic ERP

Това което отличава SelMatic ERP от традиционните ERP системи е високото ниво на къстамизация и скалируемост.

Софтуерните решения с марка SelMatic се базират на разработената от компанията съвременна платформа за изграждане на къстъм ERP системи - с вграден език за програмиране и възможности за параметризиране, посредством които може да се настрои и адаптира към изискванията на всеки клиент.

Платформата е конструирана така, че да обезпечава специфични или нововъзникнали бизнес процеси чрез въвеждането на допълнителни функционалности, без да засяга ядрото и софтуерната архитектура на системата.

Това осигурява оптимално съотношение между цена, качество и срок.

Ползи

 • Получавате специализирано софтуерно решение от висок клас, проектирано за специфичните изисквания и процеси в търговските компании.
 • Осигурявате си важно конкурентно предимство с гъвкава ERP система, която отговаря на Вашите потребности, а не залагате на масово разпространени, готови решения с ограничени възможности.
 • Инвестирате в система, която расте заедно с развитието на Вашия бизнес. Софтуерните решения от фамилия SelMatic се базират на адаптивна ERP платформа с възможност за допълване на нови функционалности.
 • Работите с българска софтуерна компания и местен екип от консултанти и разработчици, които са на ваше разположение и са в състояние да реагират адекватно и бързо.

Търговска дейност

Проследяване на отделните фази при ДОСТАВКА като:

 • поръчка за зареждане на склада
 • запитване до доставчик
 • заявка за доставка
 • потвърждение на доставката
 • прием на стока и материали в собствен склад
 • отразяване на фактури
 • плащане към доставчици

Както и дефиниране на всякакви други вериги от документи, включително и чрез автоматично генериране, при специфики в организацията на управление на доставките.

Информирано вземане на решения за заявки за доставки на базата на "анализ на склада за дозареждане" и наличните данни за:

 • заявки от клиенти, отчитайки вече направените заявки и потвържденията от доставчици
 • извършените продажби
 • наличните количества
 • зададените минимални и желателни стокови наличности по групи, артикули и/или тип на обекта
 • очаквани доставки (стока на път) и др.

Автоматично генериране на Intrastat декларации.

Отчитане на мита и митнически сборове.

Задаване на условия за доставка - INCOTERMS и на типове транспорт.

Остойностяване на стоковите наличности чрез проследяване на средно доставни цени (СДЦ).

Разпределение на разходи. С отделни доставки в системата се въвеждат всички разходи по доставката (SelMatic ERP позволява доставка не само на стока и материали, но и на услуги). ERP Системата генерира автоматично Документ за увеличение на себестойността на стоката, като разпределя разходите  пропорционално на база стойност, обем или маса, в зависимост от типа на разхода и настройките му.

SelMatic ERP разполага с още много дефинирани функционални възможности за управление на доставките, както и с опцията за надграждане и предоставяне на специфични доработки по задание на клиента. За подробна информация молим да Заявите безплатна презентация.

Доставки

Проследяване на отделните фази при ДОСТАВКА като:

 • поръчка за зареждане на склада
 • запитване до доставчик
 • заявка за доставка
 • потвърждение на доставката
 • прием на стока и материали в собствен склад
 • отразяване на фактури
 • плащане към доставчици

Както и дефиниране на всякакви други вериги от документи, включително и чрез автоматично генериране, при специфики в организацията на управление на доставките.

Информирано вземане на решения за заявки за доставки на базата на "анализ на склада за дозареждане" и наличните данни за:

 • заявки от клиенти, отчитайки вече направените заявки и потвържденията от доставчици
 • извършените продажби
 • наличните количества
 • зададените минимални и желателни стокови наличности по групи, артикули и/или тип на обекта
 • очаквани доставки (стока на път) и др.

Автоматично генериране на Intrastat декларации.

Отчитане на мита и митнически сборове.

Задаване на условия за доставка - INCOTERMS и на типове транспорт.

Остойностяване на стоковите наличности чрез проследяване на средно доставни цени (СДЦ).

Разпределение на разходи. С отделни доставки в системата се въвеждат всички разходи по доставката (SelMatic ERP позволява доставка не само на стока и материали, но и на услуги). ERP Системата генерира автоматично Документ за увеличение на себестойността на стоката, като разпределя разходите  пропорционално на база стойност, обем или маса, в зависимост от типа на разхода и настройките му.

SelMatic ERP разполага с още много дефинирани функционални възможности за управление на доставките, както и с опцията за надграждане и предоставяне на специфични доработки по задание на клиента. За подробна информация молим да Заявите безплатна презентация.

Възможност за дефиниране на произволно сложни вериги от търговски документи за различни типове ПРОДАЖБИ като:

Интуитивни, опростени POS продажби на дребно за директно обслужване на клиенти.

Проследяване на многостъпкови "сложни" продажби чрез оферта, поръчка с резервация или заявка за продажба, проформа фактура, продажба с или без издаване на фактура, нареждане за събиране, фактическо събиране, стокова разписка с отрезервиране, обединение на продажби, сторниращи документи и т.н. (примерна верига от търговски документи).

Дефиниране на индивидуални бизнес правила за избягване на типично допускани грешки.

Многобройни функционални възможности, част от които са: 

 • Промоции
 • Програми за лоялни клиенти
 • Ценообразуване и намаления
 • Отстъпки към дистрибутори
 • Следене на кредитни лимити
 • Произволни типове "начин на плащане"
 • Автоматично изпращане по e-mail на напомняния на клиенти за наближаващ падеж, за просрочени задължения
 • Връзка с периферни устройства: фискални принтери, касови апарати, баркод скенери, банкови пос терминали, електронни везни
 • Продажби на комплекти от артикули
 • Дефиниране на свързани артикули
 • Възможност за добавяне на снимки към артикула (включително с изобразяване на ниво ред при генериране на оферти, продажби, печат на каталози и др.)
 • Различни мерни единици
 • Обем и маса
 • Проследимост по серийни и партидни номера
 • Работа с цвят и размер

SelMatic ERP осигурява изключително разнообразни и всеобхватни функционални възможности на тема продажбени процеси. За допълнителна информация молим да се свържете с нас на e-mail: sales@selmatic.com или да Заявите безплатна презентация

Продажби

Възможност за дефиниране на произволно сложни вериги от търговски документи за различни типове ПРОДАЖБИ като:

Интуитивни, опростени POS продажби на дребно за директно обслужване на клиенти.

Проследяване на многостъпкови "сложни" продажби чрез оферта, поръчка с резервация или заявка за продажба, проформа фактура, продажба с или без издаване на фактура, нареждане за събиране, фактическо събиране, стокова разписка с отрезервиране, обединение на продажби, сторниращи документи и т.н. (примерна верига от търговски документи).

Дефиниране на индивидуални бизнес правила за избягване на типично допускани грешки.

Многобройни функционални възможности, част от които са: 

 • Промоции
 • Програми за лоялни клиенти
 • Ценообразуване и намаления
 • Отстъпки към дистрибутори
 • Следене на кредитни лимити
 • Произволни типове "начин на плащане"
 • Автоматично изпращане по e-mail на напомняния на клиенти за наближаващ падеж, за просрочени задължения
 • Връзка с периферни устройства: фискални принтери, касови апарати, баркод скенери, банкови пос терминали, електронни везни
 • Продажби на комплекти от артикули
 • Дефиниране на свързани артикули
 • Възможност за добавяне на снимки към артикула (включително с изобразяване на ниво ред при генериране на оферти, продажби, печат на каталози и др.)
 • Различни мерни единици
 • Обем и маса
 • Проследимост по серийни и партидни номера
 • Работа с цвят и размер

SelMatic ERP осигурява изключително разнообразни и всеобхватни функционални възможности на тема продажбени процеси. За допълнителна информация молим да се свържете с нас на e-mail: sales@selmatic.com или да Заявите безплатна презентация

WMS Управление на склада

WMS или всичко за управление на процесите в СКЛАДА

WMS функционалностите управляват процесите в самия склад от постъпване на стоката, през поставянето й в най-оптималното местоположение, лесното и бързото й откриване при събиране и подготовка на поръчана стока - до експедиция на същата.

Основният фокус е върху проследяване местоположението на стоките и най-доброто използване на складовите площи с оглед въвеждането и извеждането на наличностите.

Работата на складовите работници значително се улеснява – не е нужно да се лутат в търсене на определен артикул, което елиминира грешките и скъсява времето за обработка на поръчките. Процесът значително се подпомага от ползването на баркод четци и мобилни устройства.

От съществена полза за бизнеса е наличието на надеждна и актуална информация в реално време за стоковите наличности.

Част от наличните функционалности:

 • Отразяване движението на стока с извършване на операциите по заприхождаване, разместване или изписване.
 • Работа с мобилни устройства с вграден баркод четец.
 • Следене по местоположения
 • Автоматично предлагане на подходящо местоположение при въведена информация за обем и размери
 • Дефиниране на стратегии за пикинг като например последователно събиране на стока, “поръчка след поръчка”
 • Трансфер на стока и материали между собствени обекти
 • Вътрешно складови операции - липси и излишъци, брак, мостри, изписване за вътрешна употреба
 • Ревизии - опция за броене от няколко човека едновременно и отразяване в единен протокол за броене, изравняване на ревизията и промяна на наличните количества при констатирани липси и/ или излишъци
 • Печат на етикети: управление на етикетен принтер, печат върху етикети на произволна информация, намираща се в базата данни (например баркод, име, номер на артикул, вносител, произход, цена)

За повече информация относно оптимизациите, които можем да предложим за процесите в склада моля Заявете безплатна презентация.

WMS или всичко за управление на процесите в СКЛАДА

WMS функционалностите управляват процесите в самия склад от постъпване на стоката, през поставянето й в най-оптималното местоположение, лесното и бързото й откриване при събиране и подготовка на поръчана стока - до експедиция на същата.

Основният фокус е върху проследяване местоположението на стоките и най-доброто използване на складовите площи с оглед въвеждането и извеждането на наличностите.

Работата на складовите работници значително се улеснява – не е нужно да се лутат в търсене на определен артикул, което елиминира грешките и скъсява времето за обработка на поръчките. Процесът значително се подпомага от ползването на баркод четци и мобилни устройства.

От съществена полза за бизнеса е наличието на надеждна и актуална информация в реално време за стоковите наличности.

Част от наличните функционалности:

 • Отразяване движението на стока с извършване на операциите по заприхождаване, разместване или изписване.
 • Работа с мобилни устройства с вграден баркод четец.
 • Следене по местоположения
 • Автоматично предлагане на подходящо местоположение при въведена информация за обем и размери
 • Дефиниране на стратегии за пикинг като например последователно събиране на стока, “поръчка след поръчка”
 • Трансфер на стока и материали между собствени обекти
 • Вътрешно складови операции - липси и излишъци, брак, мостри, изписване за вътрешна употреба
 • Ревизии - опция за броене от няколко човека едновременно и отразяване в единен протокол за броене, изравняване на ревизията и промяна на наличните количества при констатирани липси и/ или излишъци
 • Печат на етикети: управление на етикетен принтер, печат върху етикети на произволна информация, намираща се в базата данни (например баркод, име, номер на артикул, вносител, произход, цена)

За повече информация относно оптимизациите, които можем да предложим за процесите в склада моля Заявете безплатна презентация.

Счетоводство и контрол

Модул “Счетоводство” на SelMatic ERP осигурява автоматично осчетоводяване на всички процеси в икономическия живот - вземания, задължения, наличности, дълготрайни активи на база на първични документи, както и финансов контролинг за данъчни и счетоводни цели в реално време.

 • Препоръчителен сметкоплан, съобразен със счетоводните стандарти.
 • Синтетично и аналитично отчитане. Пълен набор счетоводни справки, вкл. хронологична ведомост и дневник на сметка, оборотна ведомост, главна книга.
 • Отчитане по ЗДДС: дневници по ДДС, справка-декларация и VIES декларация, изготвяне на протоколи по ДДС.
 • Автоматизация - автоматично контиране и проследяване на най-често използваните в икономическата дейност финансови операции като: - предоставяне и отчитане на служебни аванси - обмяна на валута и отчитане на валутни разлики - вземане на кредит - предоставяне на заем - обезценка на вземания и др.
 • Осчетоводяване на операциите (готови рекапитулации), свързани с персонала
 • Отчитане на Дълготрайни активи (ДМА) за счетоводни и данъчни цели - начисляване на амортизации, преоценки и обезценки на активи, изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план.

Освен модул "Счетоводство" SelMatic ERP поддържа и стандартните функционалности за контрол и управление на паричните потоци:

 • Проследимост на задълженията от и към фирмата – дълговете на клиенти и към доставчици, включително и с възможност за задаване на кредитни лимити по контрагенти.
 • Управление на подотчетни лица.
 • Пълна проследимост на извършваните разплащания и наличности по каси и банкови сметки.
 • Неограничен брой каси и начини на плащане като в брой, по сметка, с чек (ваучер), по лизингова сметка, с наложен платеж и др.
 • Издаване на касови бележки и фактури от фискални устройства, цялостно управление на всички фискални устройства.
 • Възможност за анализ и прогнозиране на приходите и разходите

Бюджетиране:

Инструмент за планиране на приходите и разходите и прогнозиране на очакван финансов резултат на годишна база или на по-кратки времеви интервали.

Предоставя възможност да се заложат прогнозни стойности на отделните типове приходи и разходи по пера и въз основа на тях очакван резултат. Посредством подходящи справки се сравнява реалният резултат с прогнозата. Наблюдавайки изменението на ситуацията, е възможно лесно да се актуализират прогнозите и своевременно да се управлява очаквания поток на парични средства.

За подробна демонстрация на счетоводния модул моля Заявете безплатна презентация.

Модул “Счетоводство” на SelMatic ERP осигурява автоматично осчетоводяване на всички процеси в икономическия живот - вземания, задължения, наличности, дълготрайни активи на база на първични документи, както и финансов контролинг за данъчни и счетоводни цели в реално време.

 • Препоръчителен сметкоплан, съобразен със счетоводните стандарти.
 • Синтетично и аналитично отчитане. Пълен набор счетоводни справки, вкл. хронологична ведомост и дневник на сметка, оборотна ведомост, главна книга.
 • Отчитане по ЗДДС: дневници по ДДС, справка-декларация и VIES декларация, изготвяне на протоколи по ДДС.
 • Автоматизация - автоматично контиране и проследяване на най-често използваните в икономическата дейност финансови операции като: - предоставяне и отчитане на служебни аванси - обмяна на валута и отчитане на валутни разлики - вземане на кредит - предоставяне на заем - обезценка на вземания и др.
 • Осчетоводяване на операциите (готови рекапитулации), свързани с персонала
 • Отчитане на Дълготрайни активи (ДМА) за счетоводни и данъчни цели - начисляване на амортизации, преоценки и обезценки на активи, изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план.

Освен модул "Счетоводство" SelMatic ERP поддържа и стандартните функционалности за контрол и управление на паричните потоци:

 • Проследимост на задълженията от и към фирмата – дълговете на клиенти и към доставчици, включително и с възможност за задаване на кредитни лимити по контрагенти.
 • Управление на подотчетни лица.
 • Пълна проследимост на извършваните разплащания и наличности по каси и банкови сметки.
 • Неограничен брой каси и начини на плащане като в брой, по сметка, с чек (ваучер), по лизингова сметка, с наложен платеж и др.
 • Издаване на касови бележки и фактури от фискални устройства, цялостно управление на всички фискални устройства.
 • Възможност за анализ и прогнозиране на приходите и разходите

Бюджетиране:

Инструмент за планиране на приходите и разходите и прогнозиране на очакван финансов резултат на годишна база или на по-кратки времеви интервали.

Предоставя възможност да се заложат прогнозни стойности на отделните типове приходи и разходи по пера и въз основа на тях очакван резултат. Посредством подходящи справки се сравнява реалният резултат с прогнозата. Наблюдавайки изменението на ситуацията, е възможно лесно да се актуализират прогнозите и своевременно да се управлява очаквания поток на парични средства.

За подробна демонстрация на счетоводния модул моля Заявете безплатна презентация.

Електронна търговия

Интегрирани софтуерни решения за онлайн търговци

SelMatic предоставя цялостни интегрирани решения за обслужване на он-лайн продажбите, включващи обмен на данни в реално време между ERP системата и съответния електронен магазин.

Част от предимствата са:

 • Реизползване на данни, спестяване на човешки усилия и елиминиране на допускани грешки при ръчно въвеждане на продуктови описания - автоматичният импорт на позиции от ERP системата в сайта, включително с техните снимки и характеристики, позволява актуалната информация за продаваните стоки да се управлява от едно място, без необходимост да се въвежда един път в бизнес софтуера и втори път в електронния магазин.
 • Значително съкращаване на времето за обработка на поръчките - чрез импорт в реално време на поръчките от уеб магазина в ERP системата и автоматизирано създаване на съответни търговски документ с нужните реквизити. Оперативната дейност е улеснена и от наличните интерфейси на SelMatic ERP с най-популярните куриерски фирми, което позволява и автоматизирано създаване на товарителници.
 • Многоезичност и обслужване на международни пазари -  ценно конкурентно предимство е пренасянето на многоезичността на онлайн магазина в ERP системата. SelMatic ERP осигурява отделна верига от търговски и финансови документи за всеки един отделен пазар. Процесите са съобразени с новите правила за търговия в EC, включително при регистрация за режим в общността за обслужване на едно гише (one-stop shop).
 • Smart управление на наличности - полезна опция е функционалността за резервиране на наличности в ERP системата в реално време при поръчването им в онлайн магазина. Така се гарантира изпълнението на всяка една поръчка, което допринася за добрия имидж на търговеца.
 • Автоматизирано известяване на клиента по e-mail при промяна на статуса на поръчката.
 • Съответствие с изискванията на Наредба Н-18 - опция за генериране на стандартизиран одиторски файл в XML формат. ERP системата разполага и със СУПТО версия A-SUPTO SelMatic ERP и при наличие на интеграция с ешоп, същата се декларира при деклариране на СУПТО версията

Case study: Синергията между e-магазин и ERP система обуславя онлайн растежа на модния ритейлър Teodor

Списък на наличните интеграции с електронни магазини

 • Magento - разработчик Stenik
 • Valivalcommerce
 • Magento - разработчик Extensa
 • OpenCart - разработчик Ител

SelMatic ERP е интегрирана с платформите на най-популярните доставчици на куриерски и транспортни услуги, което осигурява:

 • Автоматично създаване и отпечатване на товарителница в ERP системата, директно от търговския документ
 • Записване на номера на товарителницата обратно в документа в ERP системата
 • Възможност за проследяване на статуса на пратката директно от SelMatic ERP
 • Опция за сравнение на цени и създаване на товарителница с куриера, предлагащ най-изгодни условия за конкретната пратка
 • Импорт на справка, предоставяна ежемесечно от съответния доставчик, за извършените куриерски услуги и сравнение на наличните в ERP системата записи за генерирани товарителници. Сравнение на заявените за заплащане суми за куриерски услуги с очакваните според данните в ERP системата и оцветяване на евентуални разлики. Импорт на номера на фактурата към всяка автоматично генерирана от SelMatic ERP товарителница, с цел информация, че дадената товарителница е включена във фактура на куриера
 • Автоматичен импорт на данни за получени от куриерската фирма суми, събрани по плащания чрез наложен платеж

На разположение сме да обсъдим всички ваши нужди. Моля свържете се с нас e-mail: sales@selmatic.com или Заявете безплатна презентация

Интегрирани софтуерни решения за онлайн търговци

SelMatic предоставя цялостни интегрирани решения за обслужване на он-лайн продажбите, включващи обмен на данни в реално време между ERP системата и съответния електронен магазин.

Част от предимствата са:

 • Реизползване на данни, спестяване на човешки усилия и елиминиране на допускани грешки при ръчно въвеждане на продуктови описания - автоматичният импорт на позиции от ERP системата в сайта, включително с техните снимки и характеристики, позволява актуалната информация за продаваните стоки да се управлява от едно място, без необходимост да се въвежда един път в бизнес софтуера и втори път в електронния магазин.
 • Значително съкращаване на времето за обработка на поръчките - чрез импорт в реално време на поръчките от уеб магазина в ERP системата и автоматизирано създаване на съответни търговски документ с нужните реквизити. Оперативната дейност е улеснена и от наличните интерфейси на SelMatic ERP с най-популярните куриерски фирми, което позволява и автоматизирано създаване на товарителници.
 • Многоезичност и обслужване на международни пазари -  ценно конкурентно предимство е пренасянето на многоезичността на онлайн магазина в ERP системата. SelMatic ERP осигурява отделна верига от търговски и финансови документи за всеки един отделен пазар. Процесите са съобразени с новите правила за търговия в EC, включително при регистрация за режим в общността за обслужване на едно гише (one-stop shop).
 • Smart управление на наличности - полезна опция е функционалността за резервиране на наличности в ERP системата в реално време при поръчването им в онлайн магазина. Така се гарантира изпълнението на всяка една поръчка, което допринася за добрия имидж на търговеца.
 • Автоматизирано известяване на клиента по e-mail при промяна на статуса на поръчката.
 • Съответствие с изискванията на Наредба Н-18 - опция за генериране на стандартизиран одиторски файл в XML формат. ERP системата разполага и със СУПТО версия A-SUPTO SelMatic ERP и при наличие на интеграция с ешоп, същата се декларира при деклариране на СУПТО версията

Case study: Синергията между e-магазин и ERP система обуславя онлайн растежа на модния ритейлър Teodor

Списък на наличните интеграции с електронни магазини

 • Magento - разработчик Stenik
 • Valivalcommerce
 • Magento - разработчик Extensa
 • OpenCart - разработчик Ител

SelMatic ERP е интегрирана с платформите на най-популярните доставчици на куриерски и транспортни услуги, което осигурява:

 • Автоматично създаване и отпечатване на товарителница в ERP системата, директно от търговския документ
 • Записване на номера на товарителницата обратно в документа в ERP системата
 • Възможност за проследяване на статуса на пратката директно от SelMatic ERP
 • Опция за сравнение на цени и създаване на товарителница с куриера, предлагащ най-изгодни условия за конкретната пратка
 • Импорт на справка, предоставяна ежемесечно от съответния доставчик, за извършените куриерски услуги и сравнение на наличните в ERP системата записи за генерирани товарителници. Сравнение на заявените за заплащане суми за куриерски услуги с очакваните според данните в ERP системата и оцветяване на евентуални разлики. Импорт на номера на фактурата към всяка автоматично генерирана от SelMatic ERP товарителница, с цел информация, че дадената товарителница е включена във фактура на куриера
 • Автоматичен импорт на данни за получени от куриерската фирма суми, събрани по плащания чрез наложен платеж

На разположение сме да обсъдим всички ваши нужди. Моля свържете се с нас e-mail: sales@selmatic.com или Заявете безплатна презентация

PIM (Product Information Management) Продуктови описания

Създавайте и управлявайте продуктовите описания централизирано от ERP системата

SelMatic ERP осигурява възможност да въведете и съхранявате цялата нужна информация за артикула:

 • неограничен брой снимки на продукта
 • описания
 • динамични характеристики
 • преводи на различни езици
 • серии от цвят и размер
 • разнообразни мерни единици и опаковки
 • обем и тегло
 • баркодове
 • специфични продуктови кодове по контрагенти
 • свързани позиции за cross-sales и up-sales
 • прикачени файлове чрез които можете да съхранявате техническа документация на артикурла, инструкции за употреба и др. произволни файлове

Чрез интерфейс с платформите за електронна търговия продуктовите описания и снимки се импортират директно в сайта. Въвеждате информацията на едно място - в ERP системата - и я използвате в останалите си дистрибуционни канали: ешоп, каталози, справочници, b2b платформи и т.н.

Единното, централизирано управление на продуктовите описания и реизползването на въведените данни пести значителни човешки усилия.

Гарантира се, че информацията за артикулите е винаги консистентна и актуална във всички дистрибуционни канали, он-лайн и оф-лайн.

За повече информация моля Заявете безплатна презентация.

Създавайте и управлявайте продуктовите описания централизирано от ERP системата

SelMatic ERP осигурява възможност да въведете и съхранявате цялата нужна информация за артикула:

 • неограничен брой снимки на продукта
 • описания
 • динамични характеристики
 • преводи на различни езици
 • серии от цвят и размер
 • разнообразни мерни единици и опаковки
 • обем и тегло
 • баркодове
 • специфични продуктови кодове по контрагенти
 • свързани позиции за cross-sales и up-sales
 • прикачени файлове чрез които можете да съхранявате техническа документация на артикурла, инструкции за употреба и др. произволни файлове

Чрез интерфейс с платформите за електронна търговия продуктовите описания и снимки се импортират директно в сайта. Въвеждате информацията на едно място - в ERP системата - и я използвате в останалите си дистрибуционни канали: ешоп, каталози, справочници, b2b платформи и т.н.

Единното, централизирано управление на продуктовите описания и реизползването на въведените данни пести значителни човешки усилия.

Гарантира се, че информацията за артикулите е винаги консистентна и актуална във всички дистрибуционни канали, он-лайн и оф-лайн.

За повече информация моля Заявете безплатна презентация.

CRM Управление на отношенията с клиенти и доставчици

Централизирано управление на отношенията с контрагентите - клиенти и доставчици.

Полезни функционалности за търговски компании, извършващи "сложни" или консултативни продажби, както и за фирмите, предоставящи услуги:

 • Подробно досие на контрагентите (клиенти и доставчици)
 • Картон на контрагента с контактна информация, вкл. по обекти, въвеждане на ценови листи за контрагента с опция за преференциални условия за конкретния клиент, въвеждане на баркод за идентифициране на клиентска карта, прикачени файлове, обозначаване на свързани лица за счетоводни цели и т.н.
 • Проследяване на отделните етапи при многофазни продажби и доставки, както и проследяване по етапи на потенциални и реални сделки като например: запитване от/ към клиент, опознавателен контакт, детайлно обсъждане, изготвяне на оферта, проектиране и всяка друга фаза, отговаряща на конкретния бизнес модел
 • История на продажбите по контрагенти
 • Създаване на събития и отразяване на комуникацията с контрагентите
 • Разнообразни справки и анализи като справка за статус на сделките, за срещите за текущата седмица, справка за просрочени събития и т.н.
 • Планиране на срещите. 

За повече информация моля Заявете безплатна презентация.

Централизирано управление на отношенията с контрагентите - клиенти и доставчици.

Полезни функционалности за търговски компании, извършващи "сложни" или консултативни продажби, както и за фирмите, предоставящи услуги:

 • Подробно досие на контрагентите (клиенти и доставчици)
 • Картон на контрагента с контактна информация, вкл. по обекти, въвеждане на ценови листи за контрагента с опция за преференциални условия за конкретния клиент, въвеждане на баркод за идентифициране на клиентска карта, прикачени файлове, обозначаване на свързани лица за счетоводни цели и т.н.
 • Проследяване на отделните етапи при многофазни продажби и доставки, както и проследяване по етапи на потенциални и реални сделки като например: запитване от/ към клиент, опознавателен контакт, детайлно обсъждане, изготвяне на оферта, проектиране и всяка друга фаза, отговаряща на конкретния бизнес модел
 • История на продажбите по контрагенти
 • Създаване на събития и отразяване на комуникацията с контрагентите
 • Разнообразни справки и анализи като справка за статус на сделките, за срещите за текущата седмица, справка за просрочени събития и т.н.
 • Планиране на срещите. 

За повече информация моля Заявете безплатна презентация.

BI Бизнес анализи

Справки и бизнес анализи с възможност за имплементация на всяка бизнес логика от къде да се черпят данни, по какъв алгоритъм да се съотнасят и как да се изобразяват като краен потребителски анализ или справка.

Ясна графична визуализация на данните чрез възможността резултатът от всяка справка да се покаже както в обикновена таблица, така и в обобщен вид или графика.

Извеждат се и сложни справки с няколко структурно различни таблици, които показват обширна информация по разнороден начин.

Справките могат да са дървовидни - с нива на вложеност на подсправки.

Налични са разнообразни възможности за филтриране и групиране, тотали и субтотали, както и експорт в Excel или CSV.

Възможност за създаване на произволни потребителски дефинирани справки и автоматизации

 • добавяне на нови, несъществуващи в първоначалната справка колони
 • възможност за въвеждане на информация и формули вътре в справките
 • стартиране на справка от справка
 • автоматизирано създаване на документи от справка
 • интерфейси с други системи и много други опции.

За още информация Моля заявете безплатна презентация

Справки и бизнес анализи с възможност за имплементация на всяка бизнес логика от къде да се черпят данни, по какъв алгоритъм да се съотнасят и как да се изобразяват като краен потребителски анализ или справка.

Ясна графична визуализация на данните чрез възможността резултатът от всяка справка да се покаже както в обикновена таблица, така и в обобщен вид или графика.

Извеждат се и сложни справки с няколко структурно различни таблици, които показват обширна информация по разнороден начин.

Справките могат да са дървовидни - с нива на вложеност на подсправки.

Налични са разнообразни възможности за филтриране и групиране, тотали и субтотали, както и експорт в Excel или CSV.

Възможност за създаване на произволни потребителски дефинирани справки и автоматизации

 • добавяне на нови, несъществуващи в първоначалната справка колони
 • възможност за въвеждане на информация и формули вътре в справките
 • стартиране на справка от справка
 • автоматизирано създаване на документи от справка
 • интерфейси с други системи и много други опции.

За още информация Моля заявете безплатна презентация

Производство

Управление на производство по рецептурник и/или разпад на готова продукция на съставните й материали.

Рецепти, включващи както суровини и материали, така и преки разходи като труд, амортизация, ток и т.н. за отчитане на вярна себестойност на готовото изделие.

Възможност за произволен брой варианти на рецепти.

Възможност за замяна на компонентите в рецептата в момента на производството (динамични рецепти).

Проследяване на наличността на вложените материали и готовите продукти (и/или на получените компоненти при разпад).

Проследимост на вложените материали и готова продукция по партиден или сериен номер.

Изчисление на себестойността на произвежданите артикули.

Многостъпково производство - полуфабрикати.

Възможност за стартиране на автоматично производство в момента на продажба (или друг документ); например: „производство“ на кафе със захар и мляко в момента на самата продажба; или продажба на комплект от артикули, продавайки „пакета“, а изписвайки реално от склада сбор от компоненти.

Печат на етикет на готовата продукция (вкл. баркод и произволна друга информация).

За повече информация моля Заявете безплатна презентация.

Управление на производство по рецептурник и/или разпад на готова продукция на съставните й материали.

Рецепти, включващи както суровини и материали, така и преки разходи като труд, амортизация, ток и т.н. за отчитане на вярна себестойност на готовото изделие.

Възможност за произволен брой варианти на рецепти.

Възможност за замяна на компонентите в рецептата в момента на производството (динамични рецепти).

Проследяване на наличността на вложените материали и готовите продукти (и/или на получените компоненти при разпад).

Проследимост на вложените материали и готова продукция по партиден или сериен номер.

Изчисление на себестойността на произвежданите артикули.

Многостъпково производство - полуфабрикати.

Възможност за стартиране на автоматично производство в момента на продажба (или друг документ); например: „производство“ на кафе със захар и мляко в момента на самата продажба; или продажба на комплект от артикули, продавайки „пакета“, а изписвайки реално от склада сбор от компоненти.

Печат на етикет на готовата продукция (вкл. баркод и произволна друга информация).

За повече информация моля Заявете безплатна презентация.

Mobile Мобилна версия

Мобилна версия

ERP платформата на SelMatic може да бъде използвана с всичките й функционални възможности на таблети с OS Windows.

По този начин се осигурява достъп в реално време до фирмената база данни и от мобилни устройства.

Освен за справки и анализи тази опция е изключително полезна при компании, използващи търговски представители или други форми на разносна търговия за директно генериране на заявки и продажби, сравнение на наличности, демонстрации на продуктови каталози, вкл. със снимки, описание и характеристики на предлаганите артикули.

Аndroid приложение за мобилна търговия

Собствено мобилно приложение за заявки и доставки при разносна търговия.

 • Събиране на заявки при клиенти.
 • Справки в реално време за наличности.
 • Обмяна на данни по интернет.
 • Събиране на пари от предни заявки.
 • Справка за задълженията на клиентите.
 • Справка за наличности на пари в търговеца.

За повече информация моля Заявете безплатна презентация.

Мобилна версия

ERP платформата на SelMatic може да бъде използвана с всичките й функционални възможности на таблети с OS Windows.

По този начин се осигурява достъп в реално време до фирмената база данни и от мобилни устройства.

Освен за справки и анализи тази опция е изключително полезна при компании, използващи търговски представители или други форми на разносна търговия за директно генериране на заявки и продажби, сравнение на наличности, демонстрации на продуктови каталози, вкл. със снимки, описание и характеристики на предлаганите артикули.

Аndroid приложение за мобилна търговия

Собствено мобилно приложение за заявки и доставки при разносна търговия.

 • Събиране на заявки при клиенти.
 • Справки в реално време за наличности.
 • Обмяна на данни по интернет.
 • Събиране на пари от предни заявки.
 • Справка за задълженията на клиентите.
 • Справка за наличности на пари в търговеца.

За повече информация моля Заявете безплатна презентация.

СУПТО

Софтуерните системи с марка SelMatic са пригодени към изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

СУПТО версиите на системите са декларирани и са налични в публичния списък на сайта на НАП.

 • A-SUPTO SelMatic ERP притежава всички функционални възможности и характеристики на SelMatic ERP - пълноценна ERP система от висок клас, като в допълнение са покрити и изискванията на Наредба Н-18, вкл. на Приложение 29. За да се информирате относно спецификите на СУПТО версията на SelMatic ERP моля заявете безплатна консултация.
 • Версиите на SUPTO SelMatic Plus са предназначени за текущите ползватели на SelMatic Plus и не се предлагат за нови клиенти.

Софтуерните системи с марка SelMatic са пригодени към изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

СУПТО версиите на системите са декларирани и са налични в публичния списък на сайта на НАП.

 • A-SUPTO SelMatic ERP притежава всички функционални възможности и характеристики на SelMatic ERP - пълноценна ERP система от висок клас, като в допълнение са покрити и изискванията на Наредба Н-18, вкл. на Приложение 29. За да се информирате относно спецификите на СУПТО версията на SelMatic ERP моля заявете безплатна консултация.
 • Версиите на SUPTO SelMatic Plus са предназначени за текущите ползватели на SelMatic Plus и не се предлагат за нови клиенти.