Този сайт използва "бисквитки" за проследяване на посещенията, оптимизиране на функционалностите и предлагане на подходящо съдържание и реклами.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Новини

Уважаеми Клиенти и Партньори,

От 16.03.2020 г. - понеделник - преминаваме на дистанционен режим на работа.

Важи и за двата ни офиса - София и Пловдив.

Ще продължим с обичайната си работа. Включително ще приемаме задачи за поддръжка по всички канали, както и до сега: телефон, електронна поща, заявки през сайта.

Ако се налага да ни донесете физически - на място хардуерно устройство - молим предварително да се свържете с нас на тел: 032 390 220/0894441296, за да уточним на какъв адрес да го изпратите, съответно предадете. 

Оставаме на Ваше разположение. 

Уважаеми Клиенти,


Информираме Ви, че считано от 01.04.2020 г. преустановяваме предоставянето на услуги по поддръжка без сключен абонаментен договор - “на инцидент”.


Важи за всички клиенти на SelMatic Plus (предходно търговско наименование Инфоплюс), включително и на СУПТО SelMatic Plus.


Услугите на отдела ни по поддръжка ще могат да бъдат ползвани само при наличието на валидно сключен договор за абонаментна поддръжка и предплатена абонаментна такса. Заплаща се до десето число на текущия месец.


Моля ако желаете да ползвате услуги на абонаментна поддръжка да се свържете с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , за да Ви предоставим оферта за абонаментно обслужване.

 

Уважаеми Клиенти,

Влезе в сила изменената и допълнена Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Пълният текст на наредбата можете да откриете тук

Най-съществените нови правила на кратко и какво следва от това:

Регулацията се отнася до продажбите, извършвани в търговските обекти, за които е налице задължение за издаване на касов бон - при плащане в брой и с карта на пос терминал (за повече подробности относно обхвата виж чл. 3, ал.1 от наредбата).

Срок: 31 март 2019 г.

Изисквания към фискалните устройства (ФУ)

Има значителни промени в изискванията към ФУ.

 • Например вече сторното ще се извършва чрез издаване на сторно касов бон на ФУ.

От това следва, че ще е необходимо да се свържите с вашите доставчици на ФУ и да разберете дали наличните ви модели ФУ изобщо подлежат на доработка, така че да може да отговарят на изискванията на наредбата.При възникване на необходимост от закупуване на нови модели ФУ е задължително да се консултирате с нас преди да изберете и закупите съответния модел, за да потвърдим, че ще бъде възможно да се осъществи връзка със софтуера.

Най-основните изисквания към софтуера за управление на продажбите

 • Софтуерът следва да е свързан с всички ФУ в обекта
 • Не е възможно да се открие нова продажба ако няма свързаност с ФУ
 • При приключване на продажба, платена в брой или с пос терминал задължително се отпечатва касов бон
 • Не е възможно да се изтрие открита продажба - при грешка на оператора същата се анулира
 • Всяка продажба ще има уникален номер съдържащ <<Индивидуален номер на ФУ – Код на оператор – Пореден номер на продажбата>>
 • Съответно при отпечатването на касовия бон ще се подава номера на продажбата, по която се издава същия
 • Не се допуска никакво триене или манипулиране на данни в базата данни
 • Въвежда се задължение фирмите ползватели на софтуера да съхраняват базите данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК (минимум 5 години)
 • Ще е необходимо всеки оператор да се идентифицира с трите си имена по трудов договор и в системата да е налична информация за ролята му като потребител на софтуера

Какво следва:

Фирма Селматик ще разработи модули по Наредба Н-18 към софтуерните си системи - SelMatic Plus, SelMatic ERP и SelMatic POS, след което ще започне поетапно внедряване на модула чрез извършване на ъпгрейди и редизайн на процеси, при клиенти, при които това е необходимо.

 • За всички клиенти на абонамент ъпгрейдът ще е безплатен. Ще се заплащат консултантските услуги по дизайн и внедряване на изменени бизнес процеси
 • Клиентите на абонамент ще бъдат мигрирани с приоритет
 • Допълнително ще информираме клиентите без абонамент в кой момент ще сме в състояние да извършваме ъпгрейди за тях, както и при какви ценови условия ще се осъществява това

Моля да имате предвид, че наредбата е факт от 29-ти септември. В момента ние активно работим по изготвяне на задания за програмиране и стартираме нужното за реализиране на новите изисквания, но има независещи от нас обстоятелства, които за момента не можем да преценим колко ще ни забавят:

 • неясни текстове в наредбата, за които искаме тълкуване от НАП
 • липса на касови апарати, отговарящи на новите изисквания, с които да тестваме изискуемите функционалности

Допълнително ще Ви информираме, когато имаме готовност, и ще започнем да се свързваме с вас за планиране на ъпгрейди.

Уважаеми клиенти,

С цел осигуряване развитието на SelMatic ERP и повишаване скоростта на работа с приложенията – Ви информираме, че следващата Нова версия на продукта няма да е съвместима с операционна система Windows XP. Очакваме версията да излезе през м. Октомври 2017 г.

Какво означава това за Вас:

 • Компютрите с инсталиран Windows XP ще могат да работят както и до сега със SelMatic ERP, до версия 2017.06 включително
 • Поддръжката за тези работни места ще продължи да се осъществява без изменение – при текущите условия
 • При ъпгрейд на системата със SelMatic ERP версия 2017.10 и следваща компютрите под Windows XP няма да могат да работят със системата

Съвместимостта с Windows XP значително възпрепятства възможностите за усъвършенстване на SelMatic ERP, поради което взехме горното решение.

Напомняме Ви, че Майкрософт официално спряха поддръжката на Windows XP през м. Април 2014 г. и използването й към днешна дата крие сериозни рискове за информационната Ви сигурност.

При възникнали въпроси – моля свържете се с екипа по техническа поддръжка на Селматик ЕООД.

С цел подобряване качеството на обслужване и ускоряване обработването на постъпващите заявки за поддръжка въвеждаме нова система за управление на задачи.

Всички заявки вече постъпват в система за управление на задачи и се обработват по реда на тяхното постъпване и с оглед критичността на докладваната ситуация.

С предимство се обслужват клиентите на абонаментна поддръжка!

Как можете да изпратите заявка до нашия отдел по поддръжка?

Като изпратите e-mail до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в него посочите:

 • Вашето име и фирма
 • Телефон за връзка
 • Кратко описание на възникналата при вас ситуация, изискваща бизнес или техническа поддръжка. Опишете проблема най-общо – не е необходимо да посочвате всички подробности. Наш служител ще се свърже с Вас за детайлите

Като попълните формуляра за заявка за поддръжка 

Описаните по горе варианти за изпращане на заявки автоматично създават задачи в системата ни.

Разполагате с опцията, както и до сега, да се свържете с нас по телефона на номер 032 390 220. Тогава наш служител ще запише вашата заявка и ще я въведе като задача в системата - за обработка по описания по-горе ред.

Важно:

При критични ситуации, независимо от изпращането на e-mail или попълването на формуляра на сайта, задължително следва да се обадите и по телефона, за да сигнализирате, че имате необходимост от спешна реакция.

За да избегнем недоразумения отново уточняваме, че клиентите, които не са на абонамент, а на инцидент, се обслужват след всички заявки на клиенти на абонамент – дори и да имат критичен проблем.

Защо не приемаме заявки за поддръжка по skype или с директно обаждане на мобилен телефон на служител

Причината за това е, че при директната комуникация Вие се свързвате с индивидуални служители, а не с отдела като цяло. Отделният служител може да е в отпуск, в почивка, да работи с друг клиент и т.н. и да не види навреме или дори да пропусне вашето съобщение, което не е в ничий интерес.

Ето защо препоръчваме да ползвате някой от горе описаните възможности.

Това, че не приемаме заявки по skype не означава, че преставаме да го използваме за разговори, съвместно решаване на задачи с Вас и т.н.

Оставаме на ваше разположение за въпроси при нужда от допълнително разясняване на новия начин на приемане и обработване на задачи.

 

Селматик ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът "На работа в Селматик" предвижда разкриването на четири нови работни места - две за длъжността  „Бизнес анализатор, информационни технологии" с код по НКПД 25116002 и две за длъжността „Системен анализатор, информационни технологии" с код по НКПД 25116001. Общата стойност на проекта е 63099.23 лв., изцяло безвъзмездна финансова помощ. 

Часто от новите функционалности във версия SelMatic ERP 2016.1. са:

 • Информационно табло
 • Възможност за използване на Pivot таблици в подложките за печат
 • Опция за ползване на снимки като прикачени файлове директно от камера на телефон (мобилни устройства с Android до версия 4.0 JellyBean)
 • Нова номенклатура "Счетоводни нива на позиции" и съответстващо поле в номенклатура "Позиции"
 • Възможност за копиране на готова промоция в нова
 • Задаване на динамични характеристики за "Позиции" и за "Контрагенти"
 • Автоматично генериране на списък за дървовидна потребителска номенклатура
 • Вече е възможно в номенклатура "Баланси" да се задава условие, определящо кога балансът е балансиран
 • Създадени са драйвери за везни Датекс и Бимко
 • Възможност за печат на НУЛЕВИ касови бележки за Датекс и Еликом
 • Печат на Аварийна/сторно касова бележка директно от SelMatic ERP

и много други ...

Подробна информация за всички изменения и допълнения можете да получите от нашите бизнес консултанти.

SM ERPВече 10 месеца след приключилото внедряване SelMatic ERP успешно управлява търговския бизнес на Селена ЕС - компания, специализирана в дистрибуцията на професионални продукти, уреди и аксесоари за фризьорски салони. Подробности за проекта по внедряване на SelMatic ERP в Селена ЕС

Успешно приключи и внедряването в ГЮЛИЯН ЕООД - GIULIAN watches & jewellery - лидер в търговията и сервизното обслужване на часовници и бижута.

Факт са и завършените проекти във верига магазини TEMPO Sport и TEMPO Casual и търговската веригата на ORANGE.

ФАТ ЕООД - най-големият български производител на композитни мивки за кухня и баня, цветни вани и поддушови корита от фибро стъкло - също заложи на SelMatic ERP за управление на производството и търговската си дейност. 

 

 

 

Рожден ден на Снабстрой

По повод първия рожден ден на строителен хипермаркет Снабстрой, гр. Перник се срещнахме с управителя Красимир Стоянов, за да сподели своите впечатление от ползването на софтуерната система с марка Selmatic.

Г-н Стоянов вече една година вие и служителите на Снабстрой работите със софтуерната система за контрол и управление на търговията със строителни материали, внедрена от Селматик ЕООД, каква е вашата оценка?

Избрахме Селматик ЕООД като утвърден доставчик на софтуер за управление на строителни маркети. От деня на откриване на магазина ни ползваме системата за продажбите в обекта, проследяване на стоковите наличности, извършване на разплащания в брой и с карта, автоматично отпечатване на касови бележки.

Още: Рожден ден на Снабстрой

Пореден проект в телекомуникационния бранш

Приключи последният проект по внедряване на софтуерна система с марка SelMatic в телекомуникационна компания - AMC Албания. Проектът е реализиран в партньорство с Printec Albania.

Още: Пореден проект в телекомуникационния бранш

Внедряване на SelMatic ERP в магазини Gang Incredible India

Завърши внедряване на SelMatic ERP във верига магазини Gang Incredible India за търговия на дребно с дрехи, чанти, модни аксесоари и сувенири от Индия, Турция и Италия. Търговската мрежа на клиента включва дванадесет магазина в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора.

 

Още: Внедряване на SelMatic ERP в магазини Gang Incredible India

ERP система от SelMatic в Суонсън хелт продъктс юръп ООД

Година и половина след старта на ERP решението на SelMatic в Соунсън хелт продъкс юръп се срещнахме с г-н Григор Георгиев IT мениджър на проекта по внедряване от страна на клиента, за да сподели своите впечатления от работата със системата.

Още: ERP система от SelMatic в Суонсън хелт продъктс юръп ООД
Google+