Този сайт използва "бисквитки" за проследяване на посещенията, оптимизиране на функционалностите и предлагане на подходящо съдържание и реклами.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уважаеми Клиенти,

Влезе в сила изменената и допълнена Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Пълният текст на наредбата можете да откриете тук

Най-съществените нови правила на кратко и какво следва от това:

Регулацията се отнася до продажбите, извършвани в търговските обекти, за които е налице задължение за издаване на касов бон - при плащане в брой и с карта на пос терминал (за повече подробности относно обхвата виж чл. 3, ал.1 от наредбата).

Срок: 31 март 2019 г.

Изисквания към фискалните устройства (ФУ)

Има значителни промени в изискванията към ФУ.

 • Например вече сторното ще се извършва чрез издаване на сторно касов бон на ФУ.

От това следва, че ще е необходимо да се свържите с вашите доставчици на ФУ и да разберете дали наличните ви модели ФУ изобщо подлежат на доработка, така че да може да отговарят на изискванията на наредбата.При възникване на необходимост от закупуване на нови модели ФУ е задължително да се консултирате с нас преди да изберете и закупите съответния модел, за да потвърдим, че ще бъде възможно да се осъществи връзка със софтуера.

Най-основните изисквания към софтуера за управление на продажбите

 • Софтуерът следва да е свързан с всички ФУ в обекта
 • Не е възможно да се открие нова продажба ако няма свързаност с ФУ
 • При приключване на продажба, платена в брой или с пос терминал задължително се отпечатва касов бон
 • Не е възможно да се изтрие открита продажба - при грешка на оператора същата се анулира
 • Всяка продажба ще има уникален номер съдържащ <<Индивидуален номер на ФУ – Код на оператор – Пореден номер на продажбата>>
 • Съответно при отпечатването на касовия бон ще се подава номера на продажбата, по която се издава същия
 • Не се допуска никакво триене или манипулиране на данни в базата данни
 • Въвежда се задължение фирмите ползватели на софтуера да съхраняват базите данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК (минимум 5 години)
 • Ще е необходимо всеки оператор да се идентифицира с трите си имена по трудов договор и в системата да е налична информация за ролята му като потребител на софтуера

Какво следва:

Фирма Селматик ще разработи модули по Наредба Н-18 към софтуерните си системи - SelMatic Plus, SelMatic ERP и SelMatic POS, след което ще започне поетапно внедряване на модула чрез извършване на ъпгрейди и редизайн на процеси, при клиенти, при които това е необходимо.

 • За всички клиенти на абонамент ъпгрейдът ще е безплатен. Ще се заплащат консултантските услуги по дизайн и внедряване на изменени бизнес процеси
 • Клиентите на абонамент ще бъдат мигрирани с приоритет
 • Допълнително ще информираме клиентите без абонамент в кой момент ще сме в състояние да извършваме ъпгрейди за тях, както и при какви ценови условия ще се осъществява това

Моля да имате предвид, че наредбата е факт от 29-ти септември. В момента ние активно работим по изготвяне на задания за програмиране и стартираме нужното за реализиране на новите изисквания, но има независещи от нас обстоятелства, които за момента не можем да преценим колко ще ни забавят:

 • неясни текстове в наредбата, за които искаме тълкуване от НАП
 • липса на касови апарати, отговарящи на новите изисквания, с които да тестваме изискуемите функционалности

Допълнително ще Ви информираме, когато имаме готовност, и ще започнем да се свързваме с вас за планиране на ъпгрейди.

Google+