Този сайт използва "бисквитки" за проследяване на посещенията, оптимизиране на функционалностите и предлагане на подходящо съдържание и реклами.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Функционално описание на SelMatic ERP

Управление на доставките

доставки в SelMatic ERPВъзможност за дефиниране на произволно сложни вериги от търговски документи при проследяване на отделните фази при доставка като:
 • поръчка за зареждане на склада
 • запитване до доставчик
 • заявка за доставка
 • потвърждение на доставката
 • приемане на стока
 • приемане на фактура
 • плащане

Двустепенно потвърждение при местене на стока между обекти (приемане и предаване):

 • заявки за местене
 • трансфер между складове 

 

Остойностяване на стоковите наличности чрез проследяване на средно доставни цени (СДЦ).

Генериране на заявки за доставки на базата на наличната информация за:SelMatic ERP доставка

 • заявки от клиенти, отчитайки вече направените заявки и потвържденията от доставчици
 • извършените продажби
 • наличните количества
 • зададените минимални и желателни стокови наличности по групи, артикули и/или тип на обекта
 • очаквани доставки (стока на път) и др.

 

Автоматично генериране на Intrastat декларации.

Задаване на условия за доставка - INCOTERM и на типове транспорт.

chertichkafinal

Управление на продажбите

софтуерно управление на продажбитеВъзможност за дефиниране на произволно сложни вериги от търговски документи за различни типове продажби като:

 • Интуитивни, опростени POS продажби на дребно за директно обслужване на клиенти
 • Проследяване на многостъпкови "сложни" продажби чрез оферта, заявка за продажба, проформа фактура, продажба с или без издаване на фактура, обединение на продажби, стокови разписки, консигнация

Дефиниране на индивидуални бизнес правила за избягване на типично допускани грешки.

Многобройни функционални възможности, част от които са: 

 • Промоции
 • Програми за лоялни клиенти
 • Ценообразуване и намаления
 • Произволни типове "начин на плащане"
 • Интеграция със системи за разплащания
 • Връзка с периферни устройства: фискални принтери, касови апарати, баркод скенери, електронни везни
 • Продажби на комплекти от артикули
 • Дефиниране на свързани артикули
 • Възможност за добавяне на снимки към артикула (включително с изобразяване на ниво ред при генериране на оферти, продажби, печат на каталози и др.)SelMatic ERP продажба
 • Различни мерни единици
 • Обем и маса
 • Работа със серийни и партидни номера
 • Автоматизирано извършване на ревизии
 • Работа с цвят и размер

chertichkafinal

Управление на големи търговски обекти и вериги от магазини

retail-shops

Софтуерните системи с марка SelMatic са подходящи за управление на търговските и логистични процеси в големи обекти за продажби на едро и дребно.

С продуктови номенклатури от над 100 000 артикула.

Документооборот (генерирани продажби, заявки за доставки, доставки и други търговски документи) от порядъка на над 3 000 на ден.

Скалируемостта на решенията позволява неограничено разрастване на бизнеса при разкриване на нови работни места и/или допълнителни търговски обекти при гарантирана надеждност и работоспособност на ERP системата.

Доказана отказоустойчивост на SelMatic ERP дори и при големи натоварвания за обезпечаване бързото и качествено обслужване на клиентите в търговските обекти.

chertichkafinal

Управление на отношенията с клиенти и доставчици

CRM екран

Полезни функционалности за търговски компании, извършващи "сложни" или консултативни продажби,

както и за фирмите, предоставящи услуги:

 • Подробно досие на контрагентите (клиенти и доставчици)
 • Създаване на сделки за проследяване на отделните етапи при многофазни продажби и доставки, както и проследяване по етапи на потенциални и реални сделки
 • История на продажбите по контрагенти
 • Създаване на събития и отразяване на комуникацията с контрагентите
 • Интеграция с външни специфични софтуерни системи, като например за резервации на самолетни билети
 • Разнообразни справки и анализи
 • Планиране на срещите. Интеграция с външни календари

chertichkafinal

Справки и бизнес анализи

справки и бизнес анализиСправки и бизнес анализи с възможност за имплементация на всяка бизнес логика от къде да се черпят данни, по какъв алгоритъм да се съотнасят и как да се изобразяват като краен потребителски анализ или справка.

Ясна графична визуализация на данните чрез възможността резултатът от всяка справка да се покаже както в обикновена таблица, така и в обобщен вид или графика. Извеждат се и сложни справки с няколко структурно различни таблици, които показват обширна информация по разнороден начин.

Справките могат да са дървовидни - с нива на вложеност на подсправки.

Налични са разнообразни възможности за филтриране и групиране, тотали и субтотали, както и експорт в Excel или CSV.

екран бизнес анализи

Възможност за създаване на произволни потребителски дефинирани справки и автоматизации

 • добавяне на нови, несъществуващи в първоначалната справка колони
 • възможност за въвеждане на информация и формули вътре в справките
 • стартиране на справка от справка
 • автоматизирано създаване на документи от справка
 • интерфейси с други системи и много други опции.

chertichkafinal

Финанси

Контрол и управление на всички парични потоци:

 • Проследимост на задълженията от и към фирмата – дълговете на клиенти и към доставчици, включително и с възможност за задаване на кредитни лимити по контрагенти.
 • Управление на подотчетни лица.
 • Пълна проследимост на извършваните разплащания и наличности по каси и банкови сметки.
 • Неограничен брой каси и начини на плащане като в брой, по сметка, с чек (ваучер), по лизингова сметка, с наложен платеж и др.
 • Издаване на касови бележки и фактури от фискални устройства, цялостно управление на всички фискални устройства.
 • Възможност за анализ и прогнозиране на приходите и разходите – бюджетиране.
екран бордеро валута
 • Автоматизация на осчетоводяването на всички първични документи. Автоматично генерираните контировки се експортират към произволна външна счетоводна софтуерна система.

chertichkafinal

Производство

производство SelMatic ERP

Управление на производство по рецептурник и/или разпад на готова продукция на съставните й материали.

Рецепти, включващи както суровини и материали, така и преки разходи като труд, амортизация, ток и т.н. за отчитане на вярна себестойност на готовото изделие.

Възможност за произволен брой варианти на рецепти.

Възможност за замяна на компонентите в рецептата в момента на производството (динамични рецепти).

Проследяване на наличността на вложените материали и готовите продукти (и/или на получените компоненти при разпад).

Проследимост на вложените материали по партиден или сериен номер.

Изчисление на себестойността на произвежданите артикули.

Многостъпково производство - полуфабрикати.

Възможност за стартиране на автоматично производство в момента на продажба (или друг документ); например: „производство“ на кафе със захар и мляко в момента на самата продажба; или продажба на комплект от артикули, продавайки „пакета“, а изписвайки реално от склада сбор от компоненти.

Печат на етикет на готовата продукция (вкл. баркод и произволна друга информация).

chertichkafinal

Адаптивност

Специфични клиентски приложения (справки, форми за печат и поведение на софтуера).

Вграден език за програмиране за обезпечаване на специфични случаи като например:

 • 100% от наличните в системата справки могат да бъдат променени при нужда, както и да се дефинират произволни нови
 • Автоматизация на процеси и действия (например: копиране на един документ в друг, автоматично попълване на информация в документа
 • Импорт и експорт на данни в произволен формат
 • Прилагане на специфични бизнес правила

Възможност за дефиниране на произволен брой видове търговски и финансови документи, за всеки един от които може да се параметризира как влияе (и дали въобще влияе) на:

 • складовите наличности и себестойност
 • дълговете на замесените субекти
 • наличността на пари
 • свързаните с документа счетоводни сметки

Много голям брой параметри, които могат да се настройват – почти всяко нещо, което може да е различно при различните ползватели на системата, е на параметър, който може да се промени.

chertichkafinal

Печатни форми

label print

Опции за отпечатване на текст, снимки, графики и баркодове. Вграден дизайнер на подложки за печат. Присъединяване на множество, различни шаблони за печат към един търговски документ като:

 • Фактура
 • Гаранционна карта
 • Етикети
 • Стокова разписка
 • Проформа фактура
 • Чуждоезична фактура

Печат на етикети:

 • Управление на етикетен принтер
 • Печат върху етикети на произволна информация, намираща се в базата данни (например баркод, име, номер на артикул, вносител, произход, цена)
 • Интеграция на печата с търговските документи: например разпечатване на толкова етикета, по видове артикули, колкото броя са доставени.
 • Възможност за копиране от справки или документи на списък с артикули, за които да се отпечатат етикети
 • Възможност за печат на клиентски карти и служебни карти на служителите, включително и върху пластика

chertichkafinal

Права на достъп

erp-access

Използването на всеки един документ може да бъде ограничено според типа на потребителската роля (за касиер, мениджър и т.н.).

Неограничен брой на потребителските групи по роли за улеснено управление на потребителските права на достъп.

Контрол върху сложността и периода на валидност на паролите.

Контролиран достъп до отдалечените локални бази данни по обекти (ком. модули).На всяка роля се предоставят различни права за достъп до ком. модулите, като така всеки потребител може да се впише само в онези ком. модули, до които има достъп.

Възможност всеки екран на документ или справка да изглежда различно в зависимост от ролята на служителя.

Примери за дефиниране на различни права на достъп в зависимост от ролята на потребителя:

 • Достъп само до определени документи или части от тях
 • Четене на информацията от определени документи, без възможност за модификация
 • Забрана за продажба на клиенти надвишили кредитния си лимит за някои роли потребители и извеждане само на предупреждение – за други роли (т.е. възможност някои потребители да пренебрегват забраната)

chertichkafinal

Връзка с външни системи

Интеграция със софтуерни системи на трети страни включително SAP*, Oracle*, Microsoft Dynamics*.

Връзка със счетоводни програми като Ажур* и Бизнес Навигатор*, както и с всяка друга счетоводна система

С он-лайн магазини като Summercart* и Magento*, както и други платформи за мобилна търговия.

Технологична възможност за обмяна на данни с произволни външни системи.

* Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на трети лица. Селматик ЕООД няма никаква връзка и не работи от името на собствениците на тези търговски марки.

интеграция външни системи

chertichkafinal

Многофирменост, многоезичност и многовалутност

многоезичност многофирменост

Възможност за управление на търговския бизнес на неограничен брой юридически лица като например франчайз вериги.

Различни ДДС области и ДДС%: Приложими при различни ДДС ставки по групи стоки и услуги, както и при опериране с ERP системата в различни географски ДДС области.

Потребителският интерфейс на SelMatic ERP е наличен на български и на английски език и може да се преведе на всеки друг език. Крайните потребители на системата могат да въвеждат и поддържат данни на неограничен брой езици като описание на артикули, клиентски данни и др.

Без ограничение в броя и вида на използваните валути.

chertichkafinal

Мобилна версия

ERP платформата на SelMatic може да бъде използвана с всичките й функционални възможности на таблети с OS Windows.

По този начин се осигурява достъп в реално време до фирмената база данни и от мобилни устройства.

Освен за справки и анализи тази опция е изключително полезна при компании, използващи търговски представители или други форми на разносна търговия за директно генериране на заявки и продажби, сравнение на наличности, демонстрации на продуктови каталози, вкл. със снимки, описание и характеристики на предлаганите артикули.

mobile erp system

chertichkafinal

Аndroid приложение за мобилна търговия

android приложение

Собствено мобилно приложение за заявки и доставки при разносна търговия.

Събиране на заявки при клиенти.

Справки в реално време за наличности.

Обмяна на данни по интернет.

Събиране на пари от предни заявки.

Справка за задълженията на клиентите.

Справка за наличности на пари в търговеца.

chertichkafinal

Синхронизация на данни между отдалечени обекти

репликация на данниОбменяне на информация и документооборот в реално време между отдалечените обекти на търговските компании като централен склад, офиси, магазинна мрежа.

Предимства на разработената от SelMatic технология за репликация и синхронизация на данни:

 • Комбинирана on-line и off-line режим на работа за гарантиране непрекъснатото опериране на търговските обекти дори и при липса на интернет свързаност
 • Обменяне на данни в реално време след всяка въведена в системата транзакция.
 • Доказана работоспособност и при голям брой едновременно синхронизиращи локации (технологията успешно функционира в търговски вериги с над 350 магазина)
 • Възможност за разпределение на натоварването между произволен брой сървъри
 • Висока отказоустойчивост благодарение на възможността за използване на дистрибутирана база данни

chertichkafinal

Технически изисквания

Проектът по внедряване на SelMatic ERP не включва като задължителен компонент закупуването на нов хардуер с фиксирани технически параметри.

Тъй като това е съвременна ERP система е препоръчително да се използва на адекватна техника .

Подробна статия за техническите изисквания към сървър, работна станция и изисквания за нормално функциониране на синхронизиращата технология.

Препоръчвани от нас конфигурации с примерен ценови порядък.

Инструкции за програмиране на баркод четец.

За повече информация относно възможностите на SelMatic ERP и помощ при избор на подходящ хардуер моля свържете се с нашите консултанти.

Google+