Този сайт използва "бисквитки" за проследяване на посещенията, оптимизиране на функционалностите и предлагане на подходящо съдържание и реклами.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Какво е СУПТО?

payСУПТО е съкращение на "софтуер за управление на продажби в търговски обекти".

С изменение и допълнение в ДВ. бр. 80 от 2018 г. приложното поле на Наредба Н-18, наричана в медиите "Наредбата за касовите апарати" беше разширено с включване на изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, които приемат плащания с начин на плащане, изискващ издаване на фискален бон. Текущото наименование на наредбата е "Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин". Актуалният текст на същата може да бъде намерен в сайта на НАП в раздел "Касови апарати, електронни търговци, СУПТО".

СУПТО решения с марка SelMatic

В изпълнение на новата регулация Селматик ЕООД разработи: SUPTO SelMatic Plus - СУПТО разновидност на софтуерния продукт SelMatic Plus и A-SUPTO SelMatic ERP - съответно СУПТО разновидност на SelMatic ERP.

Всички декларирани до момента версии могат да бъдат открити в публичния списък на НАП.

Важно уточнение: Като жест към дългогодишните, лоялни клиенти на SelMatic Plus разработихме СУПТО вариант на системата, за да им осигурим възможност да продължат да работят с познатия им софтуер, адаптиран към новите изисквания, но SUPTO SelMatic Plus не се предлага за нови клиенти.

Каква е разликата между SelMatic ERP и A-SUPTO SelMatic ERP

SelMatic ERP може да се използва от юридически лица, които приемат само и единствено плащания с начин на плащане, неизискващ издаване на фискален бон - т.е. такива, които не попадат в обхвата на лица по чл. 3 от Наредба Н-18. За всички търговци, които оперират на територията на България, е предвидена нова версия на SelMatic ERP, в която са въведени съответни ограничения с цел гарантиране липсата на дублираща или заобикаляща изискванията функционалност. Пример: не е възможно да се приемат или отразяват плащания брой - за допълнителна информация относно останалите специфики моля свържете се с нашите консултанти.

A-SUPTO SelMatic ERP е предназначена за търговци, които приемат плащания, изискващи издаване на фискален бон от фискално устройство - най често в брой, плащания с карта на физически POS терминал, наложен платеж (изброяването не е изчерпателно). 

С какво се отличава A-SUPTO SelMatic ERP

A-SUPTO SelMatic ERP притежава всички функционални възможности и характеристики на SelMatic ERP - пълноценна ERP система от висок клас, като в допълнение са покрити и изискванията на Наредба Н-18, вкл. на Приложение 29.

Запазихме нашия бизнес модел и продължаваме да предлагаме индивидуални системи, съобразени с конкретните нужди и изисквания на всеки отделен предприемач. 

Точно защото всяко отделно ERP внедряване при текущите ни клиенти се отличава със свои специфики, а и всеки търговец има собствена верига от търговски документи, свързани с управлението на продажбения процес - декларираме отделна версия за всеки един клиент. Поради тази причина ще откриете множество версии на A-SUPTO SelMatic ERP, вписани в публичния списък на НАП, като процесът по деклариране за текущите ни клиенти все още е в ход.  

Продължаваме да предлагаме и опциите за надграждане на функционалността при нововъзникнали или изменени бизнес процеси, което отново се осъществява на проектен принцип. В случай, че се измени декларирана супто функционалност се налага и редеклариране на версията.

Преди да изброим най-общо основните специфики във функционалността, свързана с изпълнение на регулацията - следва да уточним, че за да е възможно ползването на A-SUPTO SelMatic ERP следва да е осигурена постоянна свързаност на работните станции с фискално устройство. За моделите фискални устройства, с които работи системата молим да се информирате като се свържете с нашите консултанти.  

Накратко допълненията и измененията в софтуера съгласно Приложение 29 от Наредба Н-18 са:

  • Генериране на УНП (уникален номер на продажбата) в първия документ, откриващ продажбения процес. Същият УНП се копира и в следващите търговски документи от същата верига.
  • Наличие на справки за проследимост по УНП
  • Автоматично отпечатване на фискален бон, когато е изискуем според вида на плащането
  • Автоматично отпечатване на сторно фискален бон при връщане на пари в брой
  • Защита от модифициране на приключен продажбен документ 
  • Задължително въвеждане на три имена и код на оператор и осигуряване на пълна проследимост на извършените от потребителя действия в системата

Изброяването не е изчерпателно - оставаме на Ваше разположение за разясняване на всички реализирани функционалности - моля заявете безплатна презентация.

Защо да не отлагате решението за внедряване на СУПТО софтуер

Както цялостна, интегрирана ERP система A-SUPTO SelMatic ERP често отнема четири и повече месеца за внедряване.

Изготвянето на документация за деклариране на Вашата специфична версия, подаването й и преминаване през процедура по отговор на въпроси и изискване на уточнения от страна на данъчната администрация - също отнема немалко време.

Разбираме, че в условията на извънредно положение и очаквани затруднения в последствие, бизнесът е предпазлив във вземането на решения за нови инвестиции. Ето защо сме на ваше разположение, за да обсъдим възможности за гъвкави схеми на плащане. 

Очакваме Вашите въпроси - пишете ни на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или заявете безплатна презентация

 

Google+