Този сайт използва "бисквитки" за проследяване на посещенията, оптимизиране на функционалностите и предлагане на подходящо съдържание и реклами.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Какво е ERP система?

Определение: ERP e абривиатура за Enterprise Resource Planning т.е. ERP системите служат за софтуерно управление и планиране на ресурсите в предприятието.

Класификация на възможните приложения на ERP системата

 1. Интегрирана информационна система за единно управление на генерираните от бизнеса данни във всички отдели и направления
 2. Система за управление на бизнес процесите като сбор от свързани, структурирани дейности в организацията
 3. Софтуерен инструмент за проследяване на тенденциите при продажбите, производството, отношенията с клиентите

Какво е ERP система

Описание на ERP системи за търговски компании

Съотнесено към една търговска компания информационната система би включвала проследяване на стоковите и паричните потоци чрез обхващане на всички бизнес процеси свързани с:

 • внос
 • доставки
 • оптимизация на наличности
 • продажби
 • формиране на продажни цени, включително и при сложно ценообразуване
 • промоции, работа с клиентски карти и други програми за лоялност
 • наличности на парични средства
 • отразяване на разплащания в разнообразни типове каси и сметки (в брой, банкови сметки, лизингови сметки, наложен платеж и др)
 • управление на дълговете и други полезни функционалности

За производствени предприятия ERP системата осигурява проследяването на процесите по снабдяване с ресурси, производство и пласмент.

Важна оптимизация при внедряването на една ERP система е и управлението на отношенията с клиенти и доставчици (CRM), както и използването на интелигентни бизнес анализи (BI) при проследяване в реално време на ключови показатели за ефективност (KPI).

Безспорно предимство е интеграцията с мобилни приложения като например android приложение за заявки и продажби при мобилна търговия или използване на бизнес софтуера от всички съвременни мобилни устройства. 

Приложение на ERP системите в българските организации

Внедряването на подходящ бизнес ориентиран софтуер води до множество значими ползи:

 • правилно планиране и бюджетиране на приходите и разходите
 • повишаване на печалбите
 • намаляване на загубите (включително и от правилен мениджмънт на стоковите наличности)
 • предотвратяване на допускани грешки и злоупотреби
 • автоматизация на разнообразни дейности
 • подобряване на бизнес процеси
 • взимане на навременни и правилни управленски решения и много други.

В последните няколко години все повече български организации, представители на малкия и среден бизнес се насочват към внедряване на информационни системи за управление на дейността си. Това е естествен ефект от развитието на фирмите, изграждането на специфични модели при организиране на отделните бизнес процеси и необходимостта от тяхната автоматизация и софтуерно подпомагане. 

Какви са характеристиките на една съвременна ERP система от висок клас?

 • Всеобхватност - обширен функционален обхват – такъв, какъвто се очаква от една ERP система по дефиниция
 • Адаптивност – разнообразни опции за параметризиране на наличната функционалност чрез ползването й по повече от един възможен начин посредством настройки в ERP системата.
 • Възможност за развитие и надгражданеERP системите от висок клас, съдържат в себе си специализирани инструменти за бързо и лесно реализиране на допълнителни функционалности, без да се засяга ядрото на системата.
 • Интеграция с външни системи - като онлайн магазини, счетоводни програми, електронни системи за обмен на данни като EDI и др.

SelMatic ERP притежава всички характеристики на ERP система от висок клас. Освен разнообразните функционални възможности и значителни опции за персонализация към индивидуалните изисквания на всеки клиент, SelMatic ERP притежава вграден език за програмиране на допълнителни функционалности за обезпечаване на нововъзникнали или изменени бизнес процеси, без да се засяга софтуерната архитектура на системата.

Традиционно всички софтуерни решения с марката SelMatic залагат на интеграцията с разнообразни външни софтуерни и хардуерни системи.

 

Какво е необходимо за внедряването на ERP система?

Внедряването на една ERP система е проект, в който участва активно и клиента.

Ако вече сте оценили преимуществата от ползването на ERP система и сте започнали да търсите подходящо решение и доставчик е добре внимателно да планирате кога желаете да започне самото внеряване.

Имайте предвид, че проекта изисква участие на висшия мениджмънт, както при определяне на изискванията към системата в периода на предварителното консултиране, така и по време на самото изпълнение на отделните етапи.

Също така определени ключови потребители следва да се ангажират с тестването на системата и валидиране на процесите.

Нужно е да се извърши и оперативна дейност като подготовка на номенклатури. Ако сте ползвали предходна софтуерна система и имате готови такива – те могат да се импортират в ERP системата, но ваш служител все пак трябва да ги прегледа и оформи в годен за ползване формат.

Обучението на потребителите също отнема известно време, което трябва да бъде съобразено с работния им ритъм и сезонна натовареност.

Ето защо е добре за внедряването да изберете сравнително не натоварен за вашия бизнес период, както и да освободите част от времето на ангажираните с ERP системата служители.

Друг ключов момент е да подготвите вашия екип за предстоящите нововъведения. Внедряването на една ERP система е типична ситуация, изискваща така нареченото „управление на промените“.

За вашите служители това е нещо ново – възможно е те да окажат съпротива, дори и откровени опити за саботиране на проекта. Въпреки, че автоматизацията при ползването на ERP системата и значителното улеснение при изпълнение на много от дейностите е от безспорна полза за служителите – новата система все пак е промяна на статуквото. Добре е предварително да ги мотивирате като им разясните какъв положителен ефект очаквате да настъпи след внедряването.

Добрата практика на Селматик ЕООД за внедряване без сътресения в кратки срокове е изготвянето на писмен проект, съдържащ подробно функционално описание – какви бизнес процеси – с какви функционалности ще бъдат обезпечени, разписване на ангажиментите на отделните ключови потребите, ясен график с предварително договорени от страните стъпки и срокове за изпълнение на отделните дейности.

Нашата дългогодишна практика сочи, че това е най-оптималния модел за внедряване на ERP система. Доказателство са многобройните ни успешни проекти и доволни клиенти.

 

Какви са стъпките при внедряване на ERP системата?

Установяване на потребностите и индикативна оферта

Бизнес консултантите на Селматик ЕООД осъществяват безплатно предварително консултиране, изразяващо се в провеждането на работни срещи за установяване на основните потребности на потенциалния клиент, както и на очакваната оптимизация при внедряване на ERP системата.

Изготвя се индикативна оферта, която описва предлаганото решение и неговия очакван бюджет. Индикативната оферта може да се счита за своеобразен идеен проект и неговата оценка.

При очертаване обхвата на проекта и предоставяне на информация за бюджета му мениджмънтът на клиентската организация може да вземе информирано решение за избор на доставчик на Системата за управление на бизнеса.

Следващата стъпка е да се навлезе систематично във всеки един детайл чрез създаването на подробен Проект за внедряване, който да превърне в предмет на последващ Договор за внедряване.

Юридически двата последващи етапи са оформени като Предварително споразумение за изработка на подробен проект и едва след това Договор за внедряване, предмета на който е да се създаде, настрои и внедри продукта, описан в Проекта създаден на предходната стъпка.

Предварително споразумение

Проектът започва със сключване на Предварително споразумение, по силата на което Селматик ЕООД се задължава да изработи със съдействието на потенциалния клиент подробен Проект за внедряване, който включва подробно функционално описание на всичко необходимо за осъществяване на проекта, крайните срокове и окончателната цена.

Членове на екипа

Като първа крачка от Проекта се определя Управителен комитет (на английски Steering committee). Членовете на управителния комитет се определят от ръководствата на клиента и Селматик ЕООД.

Главните задачи на Управителния комитет на проекта са да:

 • управлява и наблюдава реализацията на проекта на стратегическо ниво
 • да проверява съответствието на проекта с предварително установените цели
 • и
 • да го запази в предварително установения обхват, цена и срок.

При възникването на нужда от промени в проекта, те първо трябва да бъдат представени и приети с консенсус от Управителния комитет. Управителният комитет излъчва работни групи и избира експерти, които да бъдат ключовите потребители на системата за управление на бизнеса.

Самият проект се управлява от двама Мениджъри на проекта – един от страна на клиента и един от страна на Селматик. Двамата мениджъри на проекта отговарят за проекта пред Управителния комитет и пред съответната фирма. Всеки един от тях е длъжен да представя на Управителния комитет редовни отчети за текущото състояние на реализацията на проекта и неговия прогрес в съответствие с Графика на проекта и неговия Бюджет, както и всякаква друга информация нужна за точната оценка на състоянието на Проекта.

Проектиране

Самият етап на проектиране се осъществява между излъчени от клиента ключови потребители и консултант(ите) на Селматик. Ключовите потребители са тези, които дефинират какви са потребностите на фирмата, описват как се работи в момента и са упълномощени да взимат решение за изменения (с цел подобрение) в начина на работа на фирмата. Именно те са хората, които взимат решенията как ще работи новата система.

Систематично се преминава през всеки един процес, като в писмения Проект за внедряване се описва всяка една стъпка от процеса; консултантите на Селматик демонстрират процесите директно със SelMatic ERP и всеки одобрен екран или прототип се снима и поставя в проекта.

В края на етапа:

 • Ключовите потребители знаят точно какво ще прави новата система – отговаря се на въпроса КАКВО.
 • Въз основа на подробния проект се съставя и подробен график на проекта, включващ сроковете и отговорностите и на клиента и на Селматик – отговаря се на въпроса КОГА.
 • След „какво“ и „кога“ вече може да се каже и КОЛКО. Селматик предоставя окончателната оферта, в която са отразени всички детайли на подробния проект.

Ръководството на клиентската организация чрез представителите си в Управителния комитет следва да одобри окончателния Проект (т.е. Функционалното описание, Срок и Цена).

Ако те бъде одобрени се пристъпва към следващата крачка – Внедряване.

Внедряване

Целта на Договора за внедряване е да се изпълни дефинираното във Функционалното описание, в сроковете описани в Графика на проекта за сумата в окончателната оферта.

Стъпките на този етап обикновено са:

 • Настройване на продукта спрямо Проекта
 • Преработка, разширение и подобрение на номенклатурите на клиента (ако е предвидено в Проекта)
 • Изработката на всички нестандартни и несъществуващи функционалности

При достигане на нужната степен на завършеност на Проекта от страна на Селматик се започва поетапното приемане на продукта от ключовите потребители:

 • SelMatic ERP се инсталира на работните места на ключовите потребители
 • Преминава се през Проекта и всяка функция и процес се демонстрират на ключовите потребители
 • Провежда се обучение на ключовите потребители
 • Всеки отделен процес се приема, когато е готов и изпълнява поставените в Проекта изисквания.

Когато всички процеси бъдат приети се пристъпва към следващите стъпки.

ERP системата се инсталира на всички работни станции.

Извършва се обучение на крайните потребители.

Добрата практика показва, че е най-добре крайните потребители да бъдат обучени от Ключовите потребители или от специални Обучаващи, каквато длъжност или роля обикновено имат всички фирми с множество обекти. Ако се приеме тази практика, първо се обучават Обучаващите, които от своя страна обучават крайните потребители. По време на първите обучения Обучаващите се подкрепят от служител(и) на Селматик, докато достигнат нужното ниво на рутина и познания. Стратегическата полза за клиента от тази схема е, че знанията за работа със системата остават вътре в самата фирма, което позволява замяната и обучението на нови служители в магазините, където обикновено има текучество на персонала.

Алтернативно обучението на крайните потребители може да се извърши и от служител(и) на Селматик.

Обикновено непосредствено след приемане на продукта като Годен за въвеждане в експлоатация следва и реалният старт или реалното Въвеждане на продукта в експлоатация.

Въвеждането в експлоатация може да се предхожда от Продуктивен тест, в който системата се въвежда в експлоатация само в един или няколко обекта обикновено, без да се спира работата със стария продукт, така че да се провери пригодността на SelMatic ERP с минимални рискове за бизнеса.

Самото въвеждане в експлоатация винаги е свързано със зареждането на началните салда като наличности, себестойности и задължения. Тези начални салда се зареждат по план, който е предварително уточнен – обикновено чрез реална Ревизия или чрез експорт от старата система и импорт в SelMatic ERP.

От деня на въвеждане на системата в експлоатация стартира и задължителната едногодишна поддръжка на системата.

В продължение на един месец от продуктовия старт консултантите на Селматик и ключовите потребители на клиента следят всеки един процес и всички създавани документи изключително внимателно. В случай на нужда се извършват евентуални пренастройки на системата. Евентуални нововъзникнали потребности се договарят и при необходимост изработват и заплащат допълнително. В крайна сметка в рамките на първия месец се изпълнява финален реален тест на целия Проект.

Срок за реализация

Както вече стана ясно, точният срок за реализация на проекта се уточнява в края на етапа на Проектиране.

Обичайно проектът може да се реализира за срок от 4 до 6 месеца, считано от момента на подписване на Предварителното споразумение до деня на Въвеждане на продукта в експлоатация.

Реалният срок изключително много зависи от клиента и неговата ангажираност с изпълнение на Проекта.

Описаната по-горе методология и начин на работа е интелектуална собственост на Селматик ЕООД и не може да бъде ползвана и копирана без изричното съгласие и разрешение на Селматик ЕООД.

Как се формира цената на проекта по внедряване на SelMatic ERP

Нашите продукти не се предлагат под формата на "цена на инсталация на компютър". ERP системите са сложни, комплексни системи, предназначени да управляват целия бизнес на една фирма. За целта те първо се проектират за конкретните нужди на конкретната фирма, след което се настройват, инсталират, служителите се обучават и едва тогава се стартира (значително опростено описание). Средното време за един такъв проект е между 3 и 6 месеца. Ние не предлагаме просто софтуер, а цялостна бизнес услуга за изграждане на система за управление. Софтуера е само инструмента, с който активно се прилага и контролира цялата система.

Съответно стойността на инвестицията в ЕРП система е разделена между труда за тези месеци и лиценза за софтуера (който вече Е на работно място). Времето за внедряване и от там цената на този труд практически не зависи от това дали след това продукта ще се използва от 1 човек или от 500. Ценообразуването е индивидуално за всеки проект.

За конкретна оценка на стойността на Вашия проект по внедряване на ERP система – моля да се свържете с нашите консултанти.

 

Мобилна версия на SelMatic ERP

Динамичното развитие на технологиите и голямото разнообразие от мобилни хардуерни решения в последните години позволява пълноценното ползване на ERP системата на мобилно устройство, вместо предходната практика да се инвестира в отделно мобилно приложение с ограничена функционалност.

Какво е предимството на това да държите в ръка цялата ERP система в сравнение със специализирано мобилно приложение, работещо под Android или iOS?

Вместо софтуер, проектиран да изпълнява няколко конкретни задачи, често от трети производител, можете да имате единно решение и за стационарните и за мобилните работни места, от един доставчик, с всички функционални възможности на ERP системата.

Мобилните устройства и в частност таблетите са подходящи най-общо казано за бизнес употреба в две направления:

 • Работа в склада (вътре във фирмата) – за приемане и предаване на стока, ревизии
 • Работа вън от фирмата – при разносна търговия, доставки

За exVan търговия могат да се ползват нискобюджетни таблети. Те са с отлични характеристики, на достъпна цена и SelMatic ERP работи много добре на тях. Тъй като по спецификации на производителя са предназначени за персонална, а не за комерсиална употреба имат някои недостатъци при интензивно ползване „за бизнес - търговия“: не издържат на грубо отношение, изпускане, лесно се чупят дисплеите, батериите не са особено издръжливи (зависи от стила на работа и конкретната ежедневна употреба).

Безспорното им предимство е ниската цена и възможността да се използва цялата ERP система в мобилен вариант: отпечатване на фактури и касови бонове от мобилния търговец на място при клиента, ползване на резервации, сложни процеси, разплащания, промоции и всички останали опции на SelMatic ERP.

Ние имаме положителен опит с таблет LENOVO MIIX 3-830, но всеки таблет със стандартен Windows 8 и подобни характеристики е подходящ за работа със SelMatic ERP.

Работните процеси в склада, свързани с приемане, предаване и ревизиране на стока се автоматизират чрез ползване на баркод четец. Ниско бюджетните таблети за персонална употреба не се предлагат с баркод скенери. Вариант са индустриалните мултифункционални мобилни терминали.

Предимствата при работа с подобно професионално мобилно устройство са значителни: вграден баркод четец, вграден принтер, наличието на допълнителна втора батерия, която може да се подменя, без да се спира работния процес дори при интензивна и продължителна употреба.

Този клас устройства са устойчиви срещу удари и изпускане. Функционират дори и при отрицателни температури.

Съвместно с нашите партньори от Смарт Тех Системс ООД предлагаме вариант за ползване на SelMatic ERP на индустриален мобилен терминал Posiflex МТ-4800.

Разбира се за бизнеси, които използват опростени процеси - събиране на заявки от клиенти, предлагаме мобилно android приложение за извършване на заявки и доставки, което е с нисък бюджет от към инвестиция в софтуера и от към ползване на евтини устройства (повечето смартфони и таблети).

 

Технически изисквания

Насоки при определяне на параметрите на сървъра

На сървъра на SelMatic ERP се намира най-важния компонент на системата - базата данни. SelMatic ERP използва Firebird SQL server (www.firebirdsql.org). Firebird и неговата специфична задача определят почти всички изисквания към сървъра. SelMatic ERP няма други съществени сървърни компоненти - всичко важно и тежко (като ресурси) се върши от Firebird. 

Изискванията към сървъра варират в широки граници, в зависимост от броя потребители, които едновременно ще го използват и от броя документи, които ще се обработват за единица време. От значение е и дали сървърът е главен или допълнителен (например само за справки). 

Интересно е да се отбележи, че не е задължително Вашата фирма да има нужда от сървър, за да използва SelMatic ERP. Ако например вашата фирма генерира 200-300 документа месечно (което само по себе си никак не е малко за много видове дейности) и системата се ползва от 2-3 потребителя, Вие можете да ползвате за сървър дори стандартна работна станция - desktop компютър.

Насоките дадени по-долу се отнасят преди всичко за фирми, които осъзнават, че надеждното съхранение на данните е важен приоритет

При по-съществен документо оборот и при голям брой потребители и дума не може да става да нямате отделен сървър, специално предназначен за SelMatic ERP.

Надеждност

Най-същественото изискване е сървърът да е надежден - тоест да работи максимално дълго, без прекъсвания, както и да може бързо да бъде възстановен, в случай, че някой компонент откаже. 

Практиката показва, че компонентът, който най-много се износва и чиято повреда е най-фатална е хард диска. Ето защо е задължително хард дисковете да са в огледални двойки по два, в RAID масив за сигурност. Допълнително, хард дисковете се препоръчва да се сменят на всеки две години независимо от състоянието им. Управлението на бизнеса се осъществява на базата на информация, която се съхранява в хард диск и която със сигурност струва много повече от него! 

Бързина

Обикновено информацията е много, а голямото количество информация води до второто по важност изискване - сървъра трябва да е бърз

За бързината на сървъра най-голямо значение има скоростта на четене и писане на диска (И на четене И на писане!).

Следващият важен компонент е честотата (скоростта) на процесора. Броят ядра и/или физическият брой процесори няма особено голямо значение в повечето случаи.

Обемът памет не е особено важен, препоръчва се 8 GB като добър оптимум, в редки случаи, при големи бази данни (и/или ако сървъра се използва и за други цели), би могло да има смисъл да е повече.

Поради факта, че скоростта е от съществено значение е важно да се отбележи, че един от факторите, които драстично намаляват скоростта на един сървър на база данни е виртуализацията. Виртуалните машини използват споделени ресурси (процесор и диск), което е пагубно за производителността на базата данни. Заделянето на дискове само за дадена виртуална машина обезмисля идеята за вуртуализация; нашите измервания показват, че една отлична виртуална машина (при цена 200 лева на месец) може да е два пъти по-бавна от евтина десктоп машина за 600 лева, подходяща за ежедневна работа. 

Важен фактор за сигурността и стабилността на работата на сървъра е той да не се използва за нищо друго освен за базата данни на SelMatic ERP. Особено важно следствие от това е, че на сървера не трябва да работят потребители на системата

След тези общи насоки по-долу можете да намерите техническите изисквания за сървър на SelMatic ERP. Можете също така и да разгледате конкретни конфигурации, които препоръчваме, заедно с техните приблизителни цени

Горещо препоръчваме да се посъветвате с нашите ИТ специалисти, които ще ви насочат към най-подходящия за вас хардуер, с оглед спецификата на Вашия проект по внедряване на SelMatic ERP.

Операционна система

Операционната система трябва да е минимум Windows 7 Professional 64 bit. При повече от 20 потребителя или повече от един физически процесор лицензионната политика на Microsoft изисква Pro версиите на Windows 7, 8.1,10 (до два физически процесора) или сървърна версия на операционната система Windows Server 2012, Windows Server 2016. 

Изпълнимите файлове на SelMatic ERP се разполагат в споделена папка на сървъра и се зареждат от там от работните станции. Така се гарантира, че при актуализация на системата всички работни станции ще работят с актуалната версия на системата. 

Firebird работи без проблеми и на Linux, но от това няма много смисъл защото: 

 • Няма никаква разлика в бързодействието
 • Няма никаква практична разлика в надеждността 
 • Единствената полза би била спестяването на лиценз за Windows - но вижте следващия параграф.
 • За поддръжката на системата специалистите от отдел Техническа поддръжка, както и Консултантите по внедряването трябва да могат да достъпват и работят със сървъра. Качествените комерсиални инструменти за поддръжка на Firebird работят под Windows. Ядрото на SelMatic ERP също работи под Windows. За да се поддържа и настройва системата е нужна работна станция под Windows; наличието на допълнителен компютър работещ под Windows обезмисля спестяването на лиценза за Windows за сървъра.

RAM памет

Разумното количество памет е минимум 8 гигабайта. 

Твърд диск

Към днешна дата, най-бързите дискове са SSD дисковете. Разликата в тяхната производителност спрямо всички останали е изключително видима и съществена, а същевременно цената им не е висока. 

Косвено, от голямо значение е ако се използва RAID контролер той да е външен (хардуерен). Вградените (софтуерни) RAID контролери използват значителен процесорен ресурс и намаляват бързодействието. Също така практиката показва, че някои SSD дискове работят с намалена производителност в RAID, затова непременно трябва да се измери фактическата скорост на диска в конкретната система - трябва да е близко до обявената от производителя; в противен случай е възможно конфигурацията на машината да е неправилна. 

Обобщено възможните варианти са:

 • Бюджетен вариант: SATA 7200 в софтуерен RAID
 • SSD диск, без RAID или в софтуерен RAID
 • Най-добър вариант като съотношение цена/бързина – SSD диск с хардуерен RAID контролен с BBU (batter backup unit)

Вече (2017) морално остарял вариант: SAS дискове в RAID; SAS дисковете са много скъпи и значително по-бавни от SSD дисковете и считаме, че няма смисъл да се използват.

SSD дисковете сами по себе си се предлагат в широки граници като цена и бързодействие.

Най-евтините SSD дискове са много бързи на четене (около 500 mb/s), но бавни на писане (около 100 mb/s) (read intensive SSD). Те са много по-бързи от SATA 7200 и дори SAS, но са най-бавните SSD дискове. Това са най-често предлаганите на пазара SSD дискове. 

Следващите по скорост SSD дискове обикновено се класифицират като Enterprise: SSD дискове със скорост И на писане И на четене около 400-500 mb/s (read and write intensive SSD).

На пазара вече се предлагат SSD дискове, които се монтират директно на PCI-E шината и постигат скорости над 2500 mb/s. Цената им е по-висока, но несъществено спрямо огромната разлика в скоростта.

Важно е да се отбележи, че за цялостната работа на системата има значение както скоростта на четене, така и на писане.

От съображения за скорост:

 • Операционната система трябва да е инсталирана физически (!!) (не логически!) на хард диск различен от този за базата данни. Вида (и броя) на твърдите дискове за операционната система няма практическо значение. 
 • Базата данни трябва да е поставена на физически отделен твърд диск, на който да няма нищо друго, така че 100% от бързодействието му да е отдадено на самата база. 

Размера на свободното пространоство на твърдия диск трябва да е минимум два пъти размера на базата данни. Свършването на свободното пространство на диска може физически да увреди базата данни и не трябва да се допуска.

128GB твърд диск е минимално препоръчителния размер за твърдия диск (дискове) за базата данни. 

1 TB е препоръчителнителния размер за твърдия диск (дискове) за операционната система (главно, защото този размер е на оптималната цена). Този диск се използва поради големия си капацитет и за архиви на базата данни.

Процесор

За сървърна машина препоръчваме да се използва процесор Intel Xeon, предназначен за денонощна работа, с доказано бързодействие и памет с корекция на грешките.

Като алтернатива, практиката показва, че Intel i7 процесорите са изключително бързи и на по-ниска цена от Intel Xeon. За съжаление тези процесори не са предназначени за денонощна работа и сме наблюдавали отделни случаи на изгорели процесори след година и половина – две непрекъсната работа. Този период очевидно никак не е лош, но дали може да си позволите спирането на сървъра докато се подмени процесора зависи от Вашия бизнес. Използването на Intel i7 за втори (резервен) сървър и особено за сървър, който се ползва само за справки и винаги може да бъде спрян и подменен, е ценово доста ефективно (особено в комбинация с евтин SSD диск, бърз на четене, без райд) – т.е. в случаи, в които надеждността не е фактор.

Добре е изборът на подходящ процесор да се направи въз основа преценка на конкретния проект по внедряване на SelMatic ERP. Ето защо препоръчваме да се свържете с нашите ИТ специалисти, които ще ви консултират.

Други

 • Аварийно захранване (UPS) - абсолютно задължително. Аварийното захранване е изключително важно да има обратна връзка със сървъра и да може да го спре безопасно, когато батерията се изтощи. Не е важно UPS-а да е с голям капацитет - дори сървъра Ви да изкарва 5 часа на батерии, всичко останало - мрежово оборудване, работни станции - работи ли и то толкова? По-евтино е да инвестирате в генератор, ако често нямате ток за дълго време. Ако сървъра се намира на място, където тока често е некачествен е препоръчително да инвестирате в т.нар. OnLine UPS. Ако сървъра ще работи в голям град, където проблемите с тока са рядкост, напълно достатъчен е и обикновен line interactive UPS. 
 • Мрежа - Firebird работи по TCP/IP мрежа. Скоростта на мрежата трябва да е минимум 100 мегабита. Не се препоръчва работа през WiFi поради възможността скоростта да е ниска при недостатъчна сила на сигнала или още по-лошо, поради възможните прекъсвания.  

Примери за сървъри

Работни станции

Операционна система: минимум Windows 7. 

Процесор: минимум двуядрен процесор

RAM памет: минимум 4 GB

Монитор: минимална разделителна способност 1280 х 800; препоръчителна разделителна способност: 1920х1280 (Full HD).

Твърд диск: няма специфични изисквания

Като обща насока: SelMatic ERP е модерна съвременна система, която има нужда от модерен съвременен хардуер. Ако имате работна станция закупена преди 5 години и работеща под Windows XP или Vista тя вероятно е твърде стара (във всяко едно отношение) и ще бъде бавна за SelMatic ERP. Повечето машини модел след 2015 г. са достатъчно мощни.

Пример за работна станция 

Технически изисквания за онлайн синхронизация

 • TCP/IP базирана мрежова инфраструктура.
 • Статичен IP адрес на всеки компютър, на който се намира синхронизираща се база данни (ако няма VPN).
 • Достъп до портове 3050 и 9060 на всеки компютър, на който се намира синхронизираща се база данни от страна на компютъра, на който се намира синхронизационната услуга.
 • Достъп до порт 7030 на компютъра, на който се намира синхронизационната услуга от страна на компютрите, от които тя трябва да може да бъде управлявана.

Добри практики

Когато се използва модул "Синхронизация" горещо препоръчваме (но това не е изискване!) използването на VPN технология. Преките ползи са:

 • Лесно се осигуряват статични IP адреси, независимо от конкретно използвания към момента на осъщестяване на връзката интернет доставчик. Това е особено важно за мобилни компютри или таблети, които се синхронизират от различни точки (хотел, бензиностанция, 3G мрежа през мобилен оператор)
 • Гарантира се сигурността на пренасяната информация и се осигурява защита от "подслушване".
 • Данните на фирмата не са достъпни от интернет директно, защото първо се минава през оторизациите на VPN-а.

Препоръчваме за VPN софтуер OpenVPN, основно поради това, че е безплатен, надежден и особено заради това, че има свойството автоматично да се свързва отново ако пропадне интернет връзката. Естествено VPN услуга може да се организира по много други начини. 

Препоръката за автоматично свързване е важно да се реализира спазвайки следните технически инструкции:

 • При настройка на OpenVPN задължително се настройва параметър (в шорткъта на OpenVPN GUI) за автоматично свързване „--connect client.ovpn” (client.ovpn е името на самият конфигурационен клиент).
 • Ако локалният windows user е с ограничени права е необходимо да се вкара и постоянен рутинг.
 • При използването на компютър, който е постоянно свързан с интернет (т.е. стационарен компютър, а не таблет или лаптоп, които са в движение и се свързват с интернет през различни мрежи) препоръчваме настройка на task scheduler при log on, който да стартира посоченият по горе shortcut с параметър за автоматичното свързване.

Поддръжка

Поддръжката на продуктите от фамилията SelMatic се осъществява, чрез софтуера за отдалечен достъп TeamViewer версия 11 (или по ниска). Пълна версия може да бъде свалена от тук.

Ако не желаете да имате инсталирана пълна версия, може да ползвате TeamViewer QS 11 (или по ниска версия), която можете да свалите от тук.

Моля обърнете внимание, че при липса на описания по-горе софтуер за отдалечен достъп няма да сме в състояние да Ви предоставим услуги по поддръжка.

Ценови порядък на инвестицията в хардуер

Голяма част от нашите потенциални клиенти се интересуват каква би била инвестицията при закупуване на нов сървър, работни станции и/ или таблети.

С цел да Ви улесним, предоставяме примерни варианти за конфигурации и техните ориентировъчни цени.

Обърнете внимание, че това НЕ СА ОФЕРТИ за закупуване на техника, а само приблизителни предложения предназначен за ориентир и съставяне на бюджет.

Каква е подходящата за Вашия бизнес конфигурация е въпрос, на който може да се отговори само на база на обстоен анализ от консултант. Заявете вашата безплатна консултация, за да Ви помогнем да определите най-подходящото решение. Примерните конфигурации по-долу не могат и не бива да се използват за взимане на окончателно решение. Те представляват само популярен избор, който практиката ни показва, че е подходящ за повечето типични клиенти. Това не означава, че те са подходящи за Вас!!!

Цените на хардуера се изменят на ежедневна база. Това е особено осезаемо при промени в курса на долара. Цените по-долу за закръглени за по-лесно бюджетиране, но са с достатъчна точност, за да се вземе принципното решение дали да се закупува техника и колко би струвала инвестицията като цяло. Още повече, че цените са за един брой, на дребно, така че при закупуване на цялата техника наведнъж може да се очаква отстъпка, която би компенсирала колебанията в цените и отново като крайна стойност на инвестицията едва ли би надхвърлила посочените граници.

Посочените технически параметри са ориентировъчни и принципни. Избрани са на база нашия опит и на база на оптимална цена (например при нищожна разлика в цената избираме компонентите с максимално добри параметри).

Всички цени са без ДДС.

Последна актуализация: Октомври 2016 г. 

Работна станция – стационарно работно място

Това са работните места на типичния служител във фирмата – в администрацията, счетоводството, склада, производствената база и т.н.

Настолен компютър

Основни параметри:

 • Модел: Настолен компютър G4400
 • Шаси: GF F16B/500W
 • Дънна платка:ASROCK H110M-DVS /D3 / LGA1151  
 • Процесор:G4400 3.3MHZ/3M/BOX1151
 • Памет:1 х 4G DDR4 2133 ADATA
 • Твърд диск: 1 х 1T SG SATA 6G/7200/64M/3Y WARR
 • Оптично устройство: LG GH24NSD1 DVD RW BLACK
 • Операционна система: лиценз за легален Windows 10 Pro 64 bit

Цена: около 660 лв. без ДДС

Монитор

Ако разполагате с изправни монитори, не е задължително да закупувате нови. Ако е нужно да се закупи монитор, ето основните варианти:

 • Монитор 19 инча. Това е възможно най-евтиното решение, достатъчно за служител въвеждащ оперативна информация. Цена: около 120 лв.
 • Монитор 21.5 инча. Това е разумното бюджетно решение, достатъчно за служител въвеждащ оперативна информация. Цена: около 170 лв.
 • Монитор 24 инча. Това е доброто решение за хората, които правят справки и анализи, защото на него се събира чувствително повече информация едновременно. Цена: около 220 лв.

Т.е. типичната работна станция струва до 800 лв. за нов компютър, с легална операционна система и параметри, с които SelMatic ERP ще работи добре.

Работната станция разбира се ще може да се използва и за всички останали офис дейности, но обърнете внимание, че в бюджета не е включен офис пакет (Word, Excel), тъй като SelMatic ERP няма нужда от такъв. Ако планирате да ползвате пакета за офис дейностите Ви, цената му е още около 300-320 лева (може да се плаща и на месец на цена от 17-21 лева на месец на потребител).

 

Таблет за разносна търговия (exVan)

… (и въобще мобилно използване на системата)

lenovo 2

Основни параметри

 • Модел: ТАБЛЕТ LENOVO MIIX 3-830
 • Дисплей 7.85" (19.93 cm) Multi-Touch IPS XGA (1024 x 768)
 • Операционна система Windows 8.1
 • Процесор / Чипсет Intel Atom Quad-Core Z3735F (1.33 GHz Burst 1.83 GHz, 2 MB Cache)
 • RAM памет 2 GB
 • Вътрешна памет 32 GB
 • Графичен процесор Intel HD Graphics
 • Слот за карта памет MicroSD до 32 GB
 • Батерия Li-Polymer 15.8 Wh
 • Цвят Черен
 • Размери 200.3mm x 136.9m x 9.2mm
 • Тегло 0.375 кг.

Цена: около 250 лв. без ДДС

Нашият опит показва, че тези таблети се характеризират с отлична цена и параметри достатъчни, за използването на SelMatic ERP в движение. Таблета разполага с WiFi, което позволява синхронизирането му с централата само през безжична мрежа, т.е. не може да работи самостоятелно през 3G; с други думи служителя трябва да намери някъде WiFi (от почти всяка бензиностанция), или да се синхронизира през мобилния си телефон (трябва да има смартфон), или да използва мобилна точка за достъп (3G -> Wifi) или да се върне до офиса, за да обмени данните

Таблет, който разполага с вграден 3G модул е на цена от порядъка на 400-410 лв. и е във формат 10 инча.

Индустриален мобилен терминал Posiflex МТ-4800

 MT-4008WOL-1 small

Съвместно с партньорите ни Смарт Тех Системс ООД предлагаме на нашите клиенти възможността да ползват цялата мощ на SelMatic ERP на мултифункционален мобилен терминал, вместо да прибягват до ОЩЕ един софтуер, на който винаги му липсва нещо.

Posiflex МТ-4800 съчетава мощността на компютър, гъвкавостта на таблет и издръжливостта на висок клас терминал.

 • Голям 8 инчов PCT дисплей с ярък контраст, за повече работна площ при работа
 • Пълноценен Windows 8.1 Industry Pro!
 • Мощен четериядрен процесор от Intel, с 2GB RAM
 • Ергономичен дизайн с ръкохватка - пистолет с вграден 1D или 2D баркод скенер
 • Едно устройство за множество дейности – за приемане на стока, ревизии или като стационарно работно място
 • Защита срещу удар и изпускане. Дроп тест от 1.5 метра на бетон
 • Две батерии - една в таблета 4800mAh и една в пистолета 5000mAh, за по-дълго използване без нужда от зареждане
 • Трипистов четец за магнитни карти
 • Вграден безжичен принтер
 • Опция за добавяне на 3G модул
 • Възможност за работа при минусови температури

Брошура на Posiflex MT-4800

За пакетна цена на устройството с лиценз за SelMatic ERP - моля свържете се с Вашия бизнес консултант.

Таблет или смартфон за разносна търговия (заявка-доставка)SelMobile2

Модула за разносна търговия тип заявка-доставка на SelMatic ERP изисква операционна система Android.

На пазара има огромен избор от таблети и смартфони с Android, чиито цена и параметри с всеки изминал ден се променят и подобряват. Считаме, че е безмислено да препоръчваме конкретен модел. 

На практика всеки нов таблет или смартфон, стига да използва Android, е принципно съвместим с приложението. Неговите изисквания към хардуера са минимални.

Поради огромното разнообразие ние не можем практически да тестваме приложението на всяко едно устройство, ето защо на какъвто и хардуер да се спрете (или да разполагате), най-добрия тест е проста инсталация и проба (очакваме 99.99% успех). 

За ориентир: наши клиенти успешно използват приложението за разносна търговия (заявка-доставка) и на таблети на цена около 120 лева. Естествено на тази цена не може да имате големи очаквания, но системата работи и то нормално!

Сървър

Дали въобще имате нужда от сървър и кой вариант е най-подходящ за Вас може да се определи едва след консултация и анализ на Вашите потребности. Насоките по-долу са илюстративни и не могат и не бива да се използват за взимане на окончателно решение. 

Нискобюджетен

Настолен компютър i5-6400. Основни характеристики: максимално ниска цена с разумни възможности и сигурност. Подходящ за 4-5 потребителя в централен офис (работещи в реално време) и 4-5 отдалечени бази данни (таблети за мобилна търговия и/или отдалечени офиси) при условие, че документо оборота не надхвърля 2-3000 документа на месец.

Основни параметри

 • Процесор: I5-7400 /3G/6MB/BOX/LGA1151
 • Шаси: GOLDEN FIELD SY181A Midi Tower, ATX, 7 slots, Audio Interface,2 x USB 2.0, Steel 0.5 mm, PSU 500W, Black
 • Дънна платка: ASROCK Z270 PRO4 /LGA1151
 • Памет: 2xCrucial DRAM 8GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin
 • Твърд диск:2x1T SG SATA 6G /3Y /ST1000DM010
 • SSD: 2xSamsung SSD 850 Pro Int. 2.5" 256GB Read 550
 • Операционна система: лиценз за Windows 10 Pro 64 bit
 • Непрекъсваем ТЗИ, Eaton 5E 1100i USB

Цена: Около 1800 лв. без ДДС

Средно бюджетен

Основни характеристики: отлична производителност, разумна сигурност. Подходящ за до 10-15 потребителя в централен офис и 10-15 отдалечени бази данни и може да осигури добра скорост при документо оборот от порядъка на 10-15000 документа на месец за период от поне 3 години.

Според нас това е оптималното решение за повечето наши клиенти.

Основни параметри

 • Процесор: I7-7700/3.6G/8MB/BOX/LGA1151
 • Шаси: GOLDEN FIELD SY181A Midi Tower, ATX, 7 slots, Audio Interface,2 x USB 2.0, Steel 0.5 mm, PSU 500W, Black
 • Дънна платка: ASROCK Z270 PRO4 /LGA1151
 • Памет: 2xCrucial DRAM 8GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin
 • Твърд диск:2x1T SG SATA 6G /3Y /ST1000DM010
 • SSD:2xSamsung SSD 850 Pro Int. 2.5" 256GB Read 550 
 • Операционна система:лиценз за Windows 10 Pro 64 bit
 • Непрекъсваем ТЗИ, Eaton 5E 1100i USB

Цена: около 2000 лв. без ДДС

Марков сървър HP

Основни характеристики: реномиран производител, стандарт за сървърни системи, висока цена, по-ниска производителност от средно бюджетния сървър (с процесор Intel i7), но рекламиран като много надеждно решение. Подходящ за 20-30 потребителя в централен офис и 20-30 отдалечени бази данни при документо оборот от порядъка на 10-15000 документа на месец за период 3-5 години.

Сървър HP ML110 G9 = с вграден софтуерен RAID контролер. Основни параметри

 

Серия ML110

Процесор: Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W)

Памет:  MB 2 x8GB Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit

Твърд диск: 

GB 2x 1TB 6G SATA 7.2K +rpm LFF (3.5-inch) SC Midline HDD; 

2 x HP 120GB  6G SATA VE 2.5in SC EV M1 SSD4LFF Hot Plug

Дисков контролер: HP Dynamic Smart Array B140i

Оптично устройство: 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive

Форм-фактор Tower

Операционна система: MS Windows Server 2012 R2 Standard

Непрекъсваем ТЗИ, Eaton 5E 1100i USB 

Цена: около 5620 лв.

 

Сървър HP ML350 G9 = с вграден хардуерен RAID контролер. Основни параметри

Серия ML350-G9

Процесор: Intel Xeon E5-2620 v3 (6 core, 2.4 GHz, 15MB, 85W)

Памет: MB 16GB (1x16GB Registered DIMMs, 2133 MHz), DDR4 Smart Memory Памет, слотове 1 DIMM slot

Твърд диск:

GB 2x 1TB 6G SATA 7.2K + rpm LFF (3.5-inch) SC Midline

HDD; 2 x HP 120GB 6G SATA VE 2.5in SC EV M1 SSD4LFF Hot Plug ; (8) Hot plug SFF SAS/SATA HDD bays; upgradable to (48)

Дисков контролер: HP Smart Array P440ar/2G Controller

Оптично устройство: Optional Мрежа HP Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter

Форм-фактор: 5U Tower

Операционна система: MS Windows Server 2012 R2 Standard

Непрекъсваем ТЗИ, Eaton 5E 1100i USB

Цена: около 7430 лв.

 

Пакет от лицензи за 5 потребителя, които могат да ползват сървъра: 295 лв. Заплащат се лицензи за всеки потребител в централен офис, който използва сървъра. 

 

Програмиране на баркод четец

Процедурата за настройване на баркод четци за работа със SelMatic ERP е следната:

 1. Намира се файла, който отговаря на Вашия баркод четец.
 2. Файла се отваря и разпечатва.
 3. Сканират се баркодовете по реда, по който са сложени на листа.
 4. Готово!

Важно: не използвайте файл с баркодове за модел различен от този на баркод четеца ви – това може да доведе до произволни, непредвидими последици.

Motorola CS 3000 Series;   Datecs z305xbt;   Argos 8020 F11;  Metrologic MS9540 Voyager CG;  Symbol LS2208 и други скенери Symbol;  Beta POS SO800, SO2100, SO1100Datalogic WQ2100;  Datalogic PD7100DataLogic Magellan 1000i/1100i; Posiflex MT-4008WDatecs-Zabex Z-30XX - F11Zebra/Motorola DS2208 - F11mj-1400ca_F11 

Ако Вашият модел четец не е от изброените по-горе

Ако Вашият баркод четец не е в списъка, принципа на програмиране е следния:

Баркод четеца трябва да се програмира да изпраща на компютъра ПРЕФИКС преди всеки баркод.

Префикса може да е

или

a. Ctrl+B / ASCII код 0х02 / STX (всичко това е едно и също)

или

b. F11

След изпращане на баркода, баркодчетеца трябва да изпрати ENTER (ASCII код 0x0D)

т.е. <0х02> баркод <0x0d>

Почти всички баркодчетци фабрично не ползват префикс, но стандартно изпращат баркода и ENTER, т.е. трябва само да им се активира да изпращат префикс. Обикновено най-лесно се програмира префикса да е STX (0x02).

Ако имате затруднения с програмиране можете да се свържете с отдел Техническа поддръжка.

Как да се предпазите от бума на крипто-вируси

За да предпазите важната за Вас информация, включително и базата с данни на SelMatic Plus и SelMatic ERP, Ви препоръчваме следните добри практики за превенция.

Какво е нужно да направите, за да сте сигурни, че информацията Ви е защитена?

 • Ежедневно архивиране на базата данни и на споделените файлове
 • Ежедневно качване на архивните файлове в интернет – препоръчваме Google drive, които предлагат до 15GB безплатно пространство на пощенска кутия.

Как да се защитите срещу тази заплаха:

 • Не отваряйте прикачени файлове, изпратени в имейли от непознати податели или от познати податели, но с неочаквано от Вас съдържание. Ако получите съмнително писмо от познат подател първо се свържете с него по телефона, за да се уверите, че Ви е изпращал подобен имейл.
 • Предупредете за горното колегите си, които най-често получават имейли от външни източници - например финансов отдел или човешки ресурси.
 • Редовно архивирайте данните. В случай на инфекция, това ще ви помогне да възстановите всички данни. Съхранявайте архива на външен диск, който не трябва да остане свързан с компютъра, за да се избегне заразяване с filecoder.
 • Редовно инсталирайте актуализациите на операционната система и останалия софтуер, който използвате. Ако все още използвате Windows XP, сериозно обмислете преминаване към друга поддържана операционна система на Windows.
 • Софтуерът за сигурност (анти вирусната програма), трябва да се използва с инсталирани всички актуализации, в идеалния случай и най-новата версия. Доставчиците на IT сигурност предлагат новите си версии на софтуера с допълнителни функции за сигурност.

Полезна информация на български:

http://www.eset.com/bg/about/blog/article/ctb-locker/

Последната мода при крипто-вирусите познат като Locky:

http://arstechnica.com/security/2016/02/locky-crypto-ransomware-rides-in-on-malicious-word-document-macro/

Ако имате затруднения с архивирането на данните се обърнете към Вашия системен администратор или фирмата, осигуряваща Ви IT поддръжка.

Ние сме на Ваше разположение за въпроси, касаещи архивирането на файловете, свързани със софтуерните продукти от фамилията Селматик. Всички запитвания ще бъдат обслужвани съгласно стандартните ни правила за поддръжка, по реда на постъпването им, с приоритет на клиентите на абонаментна поддръжка.

 

Google+