Image

Интегрирани софтуерни решения за онлайн търговци

SelMatic предоставя цялостни интегрирани решения, включващи обмен на данни и транзакции в реално време между ERP системата и съответната E-commerce платформа. Част от предимствата са:
Реизползване на данни, спестяване на човешки усилия и елиминиране на допускани грешки при ръчно въвеждане на продуктови описания
Автоматичният импорт на позиции от ERP системата в сайта, включително с техните снимки и характеристики, позволява актуалната информация за продаваните стоки да се управлява от едно място, без необходимост да се въвежда един път в бизнес софтуера и втори път в електронния магазин.
Значително съкращаване на времето за обработка на поръчките
Многоезичност и обслужване на международни пазари
Smart управление на наличности
Съответствие с изискванията към СУПТО
Реализирани са множество успешни проекти за интеграция към платформата Magento, включително и Magento 2 в партньорство със Stenik.
Списък на наличните интеграции с електронни магазини
 • Magento - разработчик Stenik
 • Magento - разработчик Extensa
 • OpenCart - разработчик Ител
 • CloudCart - разработчик CloudCart България
 • Summer Cart
 • Интерфейси към къстъм електронни магазини, разработвани по задание на наши клиенти

Интеграция с Куриерски фирми

Speedy
Econt
Европът
In Out

SelMatic ERP е интегрирана с платформите на най-популярните доставчици на куриерски и транспортни услуги, което осигурява:

 • Автоматично създаване на товарителница в ERP системата, директно от търговския документ 
 • Записване на номера на товарителницата обратно в документа в ERP системата
 • Възможност за проследяване на статуса на пратката директно от SelMatic ERP 
 • Опция за сравнение на цени и създаване на товарителница с куриера, предлагащ най-изгодни условия за конкретната пратка
 • Импорт на справка, предоставяна ежемесечно от съответния доставчик, за извършените куриерски услуги и сравнение на наличните в ERP системата записи за генерирани товарителници
  • Сравнение на заявените за заплащане суми за куриерски услуги с очакваните според данните в ERP системата и оцветяване на евентуални разлики
  • Импорт на номера на фактурата към всяка автоматично генерирана от SelMatic ERP товарителница, с цел информация, че дадената товарителница е включена във фактура на куриера
 • Автоматичен импорт на данни за получени от куриерската фирма суми, събрани по плащания чрез наложен платеж 
Image